Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF satser på eHelse-forskning – møt oss på EHIN 2017

Sengepostliste for KAD. Foto: SINTEF
Sengepostliste for KAD. Foto: SINTEF
SINTEF bidrar til alle de fire temasporene i årets EHIN-konferanse: sikkerhet, genetikk og personlig behandling, velferdsteknologi og forskning. Møt forskerne våre på konferansen i Oslo Spektrum 31. oktober og 1. november.

Helse- og velferdssektoren er satt under press og er i rask endring nasjonalt og internasjonalt. Dette skyldes både at vi blir flere eldre, at flere lever lenge med kronisk sykdom og at flere unge faller utenfor skole og arbeid. Innholdet i helsetjenestene endres mot mer bruk av eHelse og persontilpasset oppfølging av hjemmeboende og med større vekt på helsefremming, forebygging og inkludering.

SINTEF har i lang tid vært en viktig kunnskapsleverandør til helsemyndigheter og helseindustri. Vi møter samfunnsutfordringene på helseområdet, og skaper ny forskningsbasert kunnskap og innovasjon innenfor både teknologi og tjenester. Dette er sammensatte og kompliserte problemstillinger som krever tverrfaglig tilnærming. Nå samler forskere på tvers av fagmiljøene i SINTEF seg til en felles satsing for å finne løsninger på framtidas helseutfordringer.

På EHIN 2017 vil SINTEF være bredt representert med flere tema og innlegg.

  • Digitale hjelpere: Når chatbots blir en del av helsetilbudet. Asbjørn Følstad
  • Moderer Forskerspor-sesjonen "Samhandling og arbeidsflyt". Frode Strisland
  • Matematisk optimering for planlegging av arbeidslister i hjemmetjenesten: erfaringer fra innføring i Vestfold. Mette Røhne
  • Visualisering av pasientforløp: modellspråk for pasientforløp som viser arbeidsprosesser og kobling mot IT-systemer. Ragnhild Halvorsrud
  • Oppfølgingstjeneste og responssenter – organisering og erfaringer fra tjenesten. Elin S. Boysen
  • Å inkludere pasienter og helsepersonell i utforming av digitale løsninger for egenmestring. Jacqueline Floch
  • Avstandsoppfølging av kronisk syke, brukererfaringer fra de fire pilotkommunene i det nasjonale programmet. Anita Das
  • Hva er fastlegens rolle i tjenesten? Tjenestemodeller og erfaringer. Jarl Reitan
  • VT for barn og unge. Øystein Dale

Se seminarprogrammet for tidspunkt

Snakk med forskerne våre på stand nr 11 på EHIN 2017.

Les mer om SINTEFs forskning på helseområdet: