Til hovedinnhold

Se video fra Innlandets industrikonferanse 2017

Se oppsummeringsvideo fra Innlandets industrikonferanse 2017, som ble arrangert 25. januar på Toten Hotel Sillongen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpnet konferansen. Foto: NCE Raufoss

Innlandets industrikonferanse 2017 ble arrangert 25. januar på Toten Hotel Sillongen. Temaet var "Lokal kompetanse – global kraft? Svaret er NCE Raufoss". Konferansen:

  • Ble arrangert for 14. gang på Toten Hotel Sillongen
  • Er den viktigste møteplassen for industriaktører i Innlandet

Ny virksomhet og økt verdiskaping var den røde tråden i årets program. Den første delen av konferansen gikk overordnet på fremtidens arbeidsplasser, med teknologi, produktivitet og grønn konkurransekraft som stikkord. Så kom innovasjon med eksempler på bedrifter som får det til, etterfulgt av en paneldebatt om kapital og hva investorene legger vekt på. Deretter var det presentasjon av lokale bedrifter som vokser og investerer på egen kjøl, og den siste delen av konferansen omhandlet nye program som skal sikre kraft og utvikling for NCE-klyngen.

Programmet ble toppet av ledende navn som kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, 2. nestleder i LO Hans Christian Gabrielsen og administrerende direktør i SSB og medlem av Produktivitetskommisjonen Christine Meyer.

Publisert mandag 13. februar 2017

Prosjektvarighet:

01.07.2006 - 31.12.2020