Til hovedinnhold
Norsk English

Plastemballasje - fra avfall til verdifull ressurs

Gjennom prosjektet PlastiCircle har forskere som mål å forbedre innsamlingen av plastemballasje, transport-, sortering- og gjennvinningsandelen i hele Europa.

20 europeiske partnere, ledet av forskningssenteret innen emballasje og logistikk i Valencia (ITENE), arbeider med å forbedre behandlingen av plastemballasje fra husholdninger, legge til rette for gjenvinning og bedre lønnsomheten for private og profesjonelle innen feltet.

Prosjektet, som er finansiert av EUs Horizon 2020- program innen forskning og innovasjon, vil vurdere de ulike trinnene som skal til for å transformere avfall til lønnsomme produkter. Dette skal skje ved utvikling av smarte kontainere for innsamling, forbedrede transportrutiner og sorteringsteknologi. Overordnet mål er å oppnå gjenvinning innen denne verdikjeden.
PlastiCircle hadde et oppstartsmøte 20-21. juni i Valencia i Spania som samlet partnere fra ni land, og viste planlagt innovasjon i hvert steg av prosessen. Teknologiene vil bli testet i pilotbyene Valencia, Utrecht (Nederland) og Alba Iulia (Romania).

Prosjektet har flere trinn og først vil et innovativt innsamlingssystem identifisere mengde og kvalitet hver innbygger kaster i kontainere. Dette grunnlaget vil bidra til å innføre et system for kompensasjon. Ideen er å oppmuntre til bedre sortering av plast for å redusere mengden restavfall.

Andre trinn vil være rettet mot transport og å redusere kostnaden ved innsamling gjennom redusert drivstofforbruk og sparte transportkostnader mellom lokalmiljøene til sorteringsanlegget. En sensor som indikerer fyllingsnivået i kontaineren vil brukes til å oppdatere bilenes veivalg, og en kompaktor i bilen vil gi maksimal mengde innsamlet for hver rute. Førerne vil også bli instruert i effektiv kjøring.

Det tredje trinnet vil forbedre sorteringsteknologien for å oppnå bedre separasjon og renere plastfraksjoner fra sorteringsanlegget. Dette inkluderer også flerlagsemballasje siden gjenvinning krever korrekt sortering.

Det siste trinnet tar for seg bruk av disse materialene i produkter som bildeler, skummete plater til vindturbiner, takbelegg, avfallssekker, asfalt, gjerder og benker. Dette inkluderer produksjonsmetoder som ekstrusjon, sprøytestøping og presstøping, og slutter dermed sirkelen.

PlastiCircle vil også definere forretningsplaner og markedsføre foreslåtte løsninger gjennom opplæring og bevisstgjørende aktiviteter overfor innbygger, institusjoner og private selskaper.

Prosjektkoordinatoren César Aliaga fastslår: "I dag blir over 25.8 millioner tonn plastavfall hvert år i EU (50 kg pr. person) hvorav bare 29.7 % gjenvinnes mens 39.5 % forbrennes og 30.8 % går til fyllplasser). Plastgjenvinning kan økes hvis vi øker innsamlingsmengden og implementerer ny sorteringsteknologi som vil tillate bruk av plastfraksjoner av høy kvalitet i nyttige produkter med klar kommersiell verdi. Selv om emballasje representerer 63 % av total mengde plastavfall i Europa, blir bare 30 % gjenvunnet med lavere andeler i Sør- og Øst-Europa. Dette har et negativt miljøbidrag i tillegg til at det er sløsing med ressurser."

Hans kollega Óscar Ruiz konkluderer:" Ved å omdanne plastavfall til verdifull ressurs gjennom en helhetlig tilnærmelse vil vi støtte EUs mål om gjenvinning av 75 % emballasjeavfall i 2030, og gi samfunnsmessige fordeler. De innovative teknikkene forventes å gi bedre avfallshåndtering generelt, og gi positiv innvirkning på europeisk økonomi ved blant annet nye arbeidsplasser."
PlastiCircle er et 4-årig prosjekt. Resultatene fra prosjektet vil bli åpent tilgjengelig via egen web-side, http://plasticircle.eu/ .

SINTEFs hovedbidrag i prosjektet vil være integrering av resultatene innen innsamling, transport, sortering og gjenvinning og testing i pilotbyene. SINTEF bidrar også konkret til transportoptimalisering, gjenvinning og livssykelanalyse.

Andre kontaktpersoner for prosjektet Plasticircle:

  • César Aliaga, PlastiCircle Project Koordinator, ITENE
    eller +34- 961 820 248
  • Ana Moya Llorens, PlastiCircle Project Koordinator, ITENE
    eller +34- 672 387 784
  • Mathieu Carey, PlastiCircle Communications Officer, ICLEI Europe
    eller +49-761 368 920

Partnere i prosjektet:


Dette prosjektet har fått økonomiske støtte fra EUs H2020 forsknings- og innovasjonsprogram under GA Nr. 730292

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.06.2017 - 31.05.2021