Til hovedinnhold
Norsk English

Oversikt over byggereglene

Det er et stort behov for å oppklare hvilke krav som gjelder i en byggesak. Boka "Innføring i Byggereglene TEK17" gjør det enklere å følge loven.
Det er ikke alltid lett å vite hvilke regler som gjelder i en byggesak. Med "Innføring i Byggereglene TEK17" gir SINTEF en oversikt over regelverket og hvordan lov og forskrift henger sammen.

Byggereglene består av ulike statlige og kommunale krav. Statlige krav står i plan- og bygningsloven og i forskrifter, først og fremst byggteknisk forskrift (TEK17) og byggesaksforskriften (SAK10).
Kommunale krav står i kommune- og reguleringsplaner og som vilkår i tillatelser.

– Alle byggefeilene og -tvistene tyder på at det er et stort behov for å oppklare hva som faktisk er kravene i en byggesak, sier Anders Kirkhus, seniorrådgiver ved SINTEF Byggforsk og forfatter av Innføring i byggereglene TEK 17.

Ikke glem å søke

Mange huseiere ønsker å få utført byggejobber raskt og billig, uten innblanding fra kommunen. Men å unnlate å søke kan slå hardt tilbake på huseier.

– Som byggherre har du alt ansvaret selv hvis noe går feil i en byggesak hvor det skulle vært godkjente foretak. Konsekvensen kan være at du får mulkt, må rive alt, og må starte fra bunnen igjen, advarer Kirkhus.

I en byggesak skal det også dokumenteres at løsningene oppfyller kvalitetskravene i regelverket. Uten dokumentasjon kan ikke huseier gjøre rede for hvilke løsninger som er brukt.

Pass på når du pusser opp

Mye kan gå galt når man bygger nytt. Men det er enda flere muligheter for å snuble når man skal gjøre endringer i eksisterende bygninger. Dels kan det være vanskelig å finne gode tekniske løsninger som oppfyller ønskene man har for huset. Dels er det byråkratiske farvannet mer grumsete når det gjelder bestående byggverk.

– Mange vet ikke at etablering av selvstendig utleiedel i eget hus er søknadspliktig. Er ikke endringen godkjent av kommunen, kan ikke utleiedelen markedsføres som selvstendig boenhet ved salg av boligen, opplyser Kirkhus.

Svar på vanlige spørsmål

Innføring i byggereglene TEK 17 gir svar på sentrale spørsmål som:

  • Hvem har ansvaret for byggefeil i en byggesak?
  • Hvilke krav stilles til en bedrift som skal ha ansvarsrett i en byggesak?
  • Når må du følge kravene til nybygging hvis du skal bygge om en eksisterende bygning?
  • Hvilke tidsfrister har kommunen for å behandle en byggesak?
  • Hvilke arbeider krever søknad eller melding til kommunen, og hvilke er unntatt?
  • Hvilke regler gjelder for klage i en byggesak, og hvordan går du fram?
  • Hvilke regler gjelder for sanksjoner og straff i en byggesak?

Oppdatert etter TEK17

Innføring i byggereglene TEK 17 er oppdatert i henhold til byggteknisk forskrift (TEK17). Boka gjennomgår hva lov og forskrifter sier om estetisk utforming, produktkontroll, energibruk, innetemperatur, ventilasjon, lys, fukt og lyd, installasjoner, naturpåkjenninger, sikkerhet i bruk, tilgjengelighet og brannsikkerhet.

Hvordan kontroll skal utføres under bygging, hvem som har ansvaret, og hvilke kvalifikasjoner de må ha, er også omtalt. Videre beskrives reglene for saksbehandling i kommunen. Boka har gjennomgående referanser til regelverket, og er et nyttig oppslagsverk for byggesaksbehandlere i kommunen, prosjekterende, arkitekter, byggefirmaer og utførende i byggenæringen.

Innføring i byggereglene TEK 17

Kontaktperson