Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt nettverk innen automatisering og robotisering i inspeksjon og vedlikehold

Foto: Thor Nielsen / SINTEF
Et nytt nettverk skal gi leverandørindustrien styrket konkurransekraft og infrastruktureierne reduserte kostnader og bedre tilstandskontroll.

SINTEF har tatt initiativ til et nasjonalt nettverk innen automatisering og robotisering av inspeksjon og vedlikehold (RINVE). Nettverket skal etablere samarbeid på tvers av bransjer – mellom bedrifter med mye og lite FoU-erfaring og forskningsmiljøer med spesialkompetanse innen automatisering og vedlikehold.

Nye muligheter i markedet

Markedsetterspørsel, ny teknologi, og forskningsbasert innovasjon gir nye muligheter for automatisering og robotisering av inspeksjon og vedlikehold.

Målet er at spisskompetanse fra forskningsmiljøene, sammen med bransjespesifikk kunnskap, skal bidra til å styrke konkurransekraften til de norske aktørene og posisjonere dem for å best mulig kunne utnytte de nye mulighetene i markedet.

–RINVE vil gjennomføre innovasjonsworkshops, utarbeide mulighetsstudier og legge til rette for prosjektsøknader til Forskningsrådet. sier prosjektleder Aksel Transeth.

RINVE-nettverket er åpent for alle relevante aktører

Nettverket er åpent for alle relevante aktører og leverandører, fra entreprenører til sluttbrukere.

– Ta kontakt med oss dersom dere ønsker å delta i nettverket, sier Transeth.

For mer informasjon, se www.sintef.no/rinve

Nettverket er delfinansiert av Forskningsrådet.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson