Til hovedinnhold
Norsk English

Samler kunnskap om overvann

Ilavassdraget i Trondheim
Ilavassdraget i Trondheim er et eksempel på åpning av en bekk som tidligere lå i rør. Foto: SINTEF
Ovase.no skal være en nasjonal kunnskapsportal for overvann og overvannshåndtering. For å lykkes med det er vi avhengige av innspill fra næringen.

Kunnskapsportalen ovase.no har sitt utspring i en studentgruppe ved NTNU våren 2015, og har siden blitt utviklet gjennom ulike fag- og studentgrupperinger. Klima 2050 tar nå over ansvaret for videreutviklingen av portalen, som blir et verktøy for utbyggere og kommuner som skal velge løsninger til overvannsutfordringer.

Veikart for bærekraftig overvannshåndtering

Ovase.no skal være en nasjonal kunnskapsportal for overvann og overvannshåndtering, og har som ambisjon å bli et veikart for best mulig bærekraftig overvannshåndtering. Portalen vil presentere:

  • siste nytt fra forskning og utvikling
  • dokumenterte og velprøvde løsninger for å håndtere overvann i norsk klima
  • oversikt over prosjekter som allerede har installert løsninger for overvannshåndtering
  • oversikt over verktøy som kan benyttes i planlegging og dimensjonering av slike løsninger

Portalen vil være nyttig for privatpersoner, fagfolk i kommunene, byplanleggere, rådgivere, utbyggere og teknologileverandører. Den vil bestå av fire moduler:

  • fagwiki
  • en modul som presenterer ulike prosjekter
  • en modul som presenterer ulike aktører og leverandører
  • en verktøykasse

Betaversjon lanseres i september

Vi jobber nå med å få ferdig en betaversjon og planlegger lansering i løpet av september. I tillegg til det programmeringstekniske, jobber vi parallelt med innhold og brukergrensesnitt. Blant annet ser vi på hvilken type informasjon om prosjekter og aktører som bør registreres og hvordan brukere kan søke i denne informasjonen. For å få en første test på brukervennlighet og for å få startet registeringen av prosjekter og aktører vil partnerne i Klima 2050 engasjeres på ulike temasamlinger i løpet av våren og sommeren.

Trenger innspill fra brukerne

Klima 2050 vil starte arbeidet med å gi kunnskapsportalen innhold, men det er en forutsetning for å lykkes at ulike aktører gir innspill og registrerer sine løsninger og prosjekter. Vi vil derfor på sikt invitere alle som er interessert i overvannshåndtering til å være med å bidra og bruke denne portalen som sin primære kommunikasjonskanal.

Hvis du ønsker å få jevnlige oppdateringer om ovase.no og/eller du ønsker å være med å teste nettstedet og gi innspill til utforming og innhold, kan du registrere deg på ovase.no.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Klima 2050

Prosjektvarighet:

13.04.2015 - 01.03.2023

Kontaktperson:

Berit Time

Utforsk fagområdene

Kontaktperson