Til hovedinnhold
Norsk English

i4plastics sommerkonferanse om bærekraftig plast

i4plastics sommerkonferanse om bærekraftig plast. Foto: i4plastics
Gruppearbeid på sommerkonferansen 2017. Foto: i4plastics
Arenaprosjektet i4plastics hadde en flott sommerkonferanse på Vitensenteret og Rambekk Gård på Gjøvik. Temaet av dagen var 'Bærekraftig plast'.

Dagen startet med lunsj på kulturloftet på Vitensenteret, hvoretter klyngeleder Silje Aschehoug fortalte om prosjektstatusen til i4plastics. Den nye i4plastics filmen, som handler om hva det jobbes med i klyngen, ble også vist, og den ble godt mottatt. Filmen skal snart deles online.

'Informasjon og status fra delprosjektene' var neste temaet, og da fortalte Silje om delprosjektet Infrastruktur, Henning Rud fra Kongsberg Automotive om FoU-aktivitetene, og Iver Jensen fra NTNU om delprosjektet Kompetanse.

Før pausen fikk deltakerne i tillegg en spennende presentasjon fra Runar Stenerud, som fortalte om sirkulær økonomi, og hva dette betyr for Plasto. Som sist foredro Jon Hermansen fra Borg Plast-Net med en presentasjon av deres satsning på Norsk Senter for Sirulær Økonomi (NSSØ).

FNs bærekraftsmål

Etter noe god mat og kaffe, var det tid til bærekraftsdialogen, ledet av Line Magnussen og Tonje Flack fra Innovasjon Norge og Fuel Box. Deltakerne fikk blant annet en introduksjon til FNs bærekraftsmålene, 17 mål for bærekraftig utvikling.

– Målene fungerer som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn, og reflekterer tre dimensjoner i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold, fortalte Line Magnussen fra Innovasjon Norge.

Forankring i egen organisasjon

Etter introduksjonen diskuterte deltakerne om hva målene betyr til deres organisasjon, hvilke mål er mest relevant, og hvordan de kan forankres i organisasjonen.

Under diskusjonen ble Fuel Boxen brukt, en bunke kort med åpne spørsmål som kan stilles til hverandre, og kalles for 'den gode samtalen på boks'. Forretningsmodeller, innovasjon og miljø og samfunnsansvar var noen av de temaene som ble diskutert på bordene.

Årets 'Plastic Fantastic'

I tillegg ble prisen 'Plastic Fantastic' delt ut. Prisen deles ut til en person som deltar aktivt i klyngens arbeide, er en god ambassadør for i4plastics, har et brennende engasjement for plastsaken og er med på å skape engasjement og begeistring i plastbransjen.

Dette året gikk prisen til Jens Olav Enger fra Raufoss Water & Gas. Prisen består av diplom og en 3D printet plaststatuett, i tillegg til heder og ære fra bransjens egne folk. Vi takker Jens Olav for en flott innsats for i4plastics og plastsaken.

Takk for oss

Omtrent fire ble selve konferansen avsluttet, og på kvelden traff deltakerne hverandre på Rambekk Gård på Gjøvik. Der var det god mat, musikk fra Marius Beck og god stemning.

Konkluderende var det en veldig flott sommerkonferanse, og vi vil gjerne takke alle 40 deltakerne som har bidratt! Tusen takk for oss.

i4plastics sommerkonferanse om bærekraftig plast. Foto: i4plastics
Kaffe og mingling. Foto: i4plastics

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

i4plastics

Prosjektvarighet:

01.07.2014 - 01.07.2017

Kontaktperson:

Silje Helene Aschehoug

Kontaktperson