Til hovedinnhold
Norsk English

God uttelling for SINTEF i tildeling til forskningsinfrastruktur

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (nr. 2 fra høyre) besøker et av SINTEFs laboratorier sammen med Espen Eberg, SINTEF (til venstre), Dag Eirik Nordgård, SINTEF og Forskningsrådets administrerende direktør, John Arne Røttingen. (Foto: Astrid Lundquist, SINTEF)
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (nr. 2 fra høyre) besøker et av SINTEFs laboratorier sammen med Espen Eberg, SINTEF (til venstre), Dag Eirik Nordgård, SINTEF og Forskningsrådets administrerende direktør, John Arne Røttingen. (Foto: Astrid Lundquist, SINTEF)
Norges forskningsråd har besluttet å tildele en milliard kroner til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. SINTEF deltar i sju av 19 prosjekter som får støtte.

I alt kom det inn søknader fra 92 prosjekter som søkte om til sammen 5,7 milliarder kroner. Alle prosjektene som får støtte har deltakere fra flere forskningsmiljøer. SINTEF er prosjektleder for fire av prosjektene, innenfor fornybar energi, petroleum og maritim teknologi. Dette er følgende prosjekter:

I tillegg deltar SINTEF i ytterligere tre prosjekter som får støtte:

  • Norwegian Biorefinery Laboratory. Leder: Papir og Fiberinstituttet.
  • Norwegian Laboratory for Mineral and Materials Characterisation. Leder: NTNU.
  • Norwegian Manufacturing Research Laboratory. Leder: NTNU.

I forbindelse med tildelingen besøkte Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen SINTEF Energy Lab.

- Vi holder trykket oppe i finansieringen av forskningsinfrastruktur. Dette er avgjørende investeringer for å gi næringslivet et konkurransefortrinn og for å gjøre det mulig for forskningsmiljøene å hevde seg helt i toppen internasjonalt, sier kunnskapsministeren.

– Vi har hatt en god vekst i utstyrsbudsjettet de senere årene. Topp moderne dataanlegg, laboratorier og utstyr er avgjørende for å bygge opp forskningskapasiteten på nasjonalt prioriterte satsingsområder. Det høye søknadsbeløpet til denne utlysningen viser at det fortsatt er et stort udekket behov for å sette i gang nye prosjekter, men også for å oppgradere og videreutvikle infrastrukturer som har vist seg å fungere godt, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen.

Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv er fornøyd med tildelingene, selv om flere gode søknader fra SINTEF ikke nådde opp.

- Dette er en viktig ordning som vil styrke omstillingskraften i norsk næringsliv, og det er positivt at regjeringen følger opp ambisjonene. Det er bra at Forskningsrådet har hatt en åpen konkurranse. Dette er tildelinger som støtter opp om viktige hovedpillarer for norsk industri; energi, materialteknologi og hav. To energilaboratorier får penger, og det blir oppgraderinger ved flerfaselaboratoriet på Tiller og ved SINTEF Ocean på Tyholt. SINTEF er også sammen med NTNU i det nye Norwegian Manufacturing Research Laboratory, som i tillegg til aktivitet på Gløshaugen, også er knyttet tett til digitalisering av industrielle klynger i Ålesund og på Gjøvik/Raufoss. I tillegg er SINTEF med i laboratorier for karakterisering av mineraler og materialer og for bioraffinering som også mottar støtte, sier Gjørv.

Det er ikke klart hvor mye penger de enkelte søknadene tildeles. Det skal klargjøres gjennom forhandlinger mellom Forskningsrådet og de prosjektene som er innstilt til tildeling.

Kontaktperson