Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningssatsing på vareproduksjon

Professor Kristian Martinsen og instituttleder Torbjørn Skogsrød ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, NTNU Gjøvik. Foto: Jørgen Benkholt
Professor Kristian Martinsen og instituttleder Torbjørn Skogsrød ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, NTNU Gjøvik. Foto: Jørgen Benkholt
En bevilgning på 100 millioner kroner skal styrke grunnforskning på vareproduksjon, og setter NTNU Gjøvik og SINTEF Raufoss Manufacturing i førersetet nasjonalt.

Pengene bevilges gjennom Forskningsrådet som følge av en nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. Det skal resultere i et nytt laboratorium kalt MANULAB, som skal styres av Nasjonalt senter for forskning på vareproduksjon, som nylig ble åpnet ved NTNU Gjøvik.

Forskningssatsingen på vareproduksjon skal gjøres i samarbeid med kompetansesenteret SINTEF Raufoss Manufacturing, som vil bli et viktig ledd i å omforme forskning til innovasjon.

Målet er at i det nye laboratoriet skal gjøres grunnforskning på vareproduksjon, som deretter skal bringes videre inn i framtidige testsentre på Raufoss, såkalte «katapultsentre».

– På den måten kan vi dekke hele kjeden fra grunnforskning til industrielle innovasjoner på en raskere og mer robust måte, sier Kristian Martinsen, professor ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk ved NTNU Gjøvik, og sjefforsker i SINTEF Raufoss Manufacturing.

Kontaktperson