Til hovedinnhold
Norsk English

Byggforskserien gir råd om rømning via vindu

Rømning via vindu
Ill.: SINTEF Byggforsk
Mulighet til å rømme ut fra vindu kan redde liv ved brann. Er boligen din godt nok tilrettelagt for slik rømning?

Bygninger skal prosjekteres og bygges for rask og sikker rømning og redning ved brann. I henhold til Forskrift om brannforebygging skal eieren og leietakeren av en bygning sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal begrense konsekvensene av brann, fungerer som forutsatt til enhver tid.

Alt på ett sted

I Byggforskserien får du alt på ett sted om sikker rømning via vindu. Den oppdaterte anvisningen 520.391 Rømning via vindu. Krav og utforming gir gode råd om rømningsstiger og andre risikoreduserende tiltak.

Rømning via vindu kan benyttes i lave bygninger i risikoklasse 1 (garasje og lager), 2 (kontor og industrilokale), 3 (skole og barnehage) og 4 (bolig). Med lave bygninger menes bygninger med gesimshøyde på inntil 8 m og mønehøyde på inntil 9 m.

Anbefaler større vinduer enn minimumskravet

Rømning via vindu bør kun aksepteres for et mindre antall personer, og når det er truffet tiltak som reduserer risikoen for personskade. For høyder over 3,0 m anbefales det ikke at man baserer løsninger på at folk skal måtte hoppe for å bringe seg selv i sikkerhet. Bruk av vinduer som er noe større enn minimumskravet, kan gjøre det enklere å rømme via vindu på en trygg måte.

Anvisningen beskriver:

  • krav til rømning via vindu i ulike typer bygninger
  • nødvendig antall rømningsvinduer og tilgangen til dem
  • utforming og størrelse på rømningsvindu
  • hvordan rømningsvindu må være plassert
  • avstander og atkomst til terreng
  • plassering og utforming av rømningsstige og andre risikoreduserende tiltak

Kontaktperson