Til hovedinnhold
Norsk English

Bygg- og anleggsbransjen må lære industrialisering av andre

Bygg
En ny rapport sammenfatter kartlegging av industrialisert byggeprosess nasjonalt og internasjonalt, og gir noen framtidsperspektiver. Foto: Moelven ByggModul
Kompetanseoverføring fra andre bransjer blir viktig for industrialiseringen av bygg- og anleggsbransjen, ifølge en ny forskningsrapport.

BA-næringen har tradisjonelt blitt sett på som en "håndverksnæring", men stadig flere ser fordelene som ligger i en overgang til mer industrialisert byggeproduksjon. Dette gjelder flere nivå i verdikjeden. Fordelene omfatter mer enn bare kostnadsreduksjon for aktørene.

En ny rapport oppsummerer forskningen på feltet og viser hvordan norsk BA-næring kan hente ut gevinstene som ligger i industrialiserte byggeprosesser.

– Eksempler på slik omstilling er allerede utviklede tematikker som LEAN-, skreddersøm- og ETO-tematikk, sier forsker Halvard Høilund-Kaupang ved SINTEF Byggforsk, som er en av forfatterne av rapporten Industrialisering av byggeprosessene. Status og trender.

Fra manuelle til automatiserte prosesser

Det er et stort potensial for automatisering i bygg- og anleggsnæringen, spesielt for underleverandører. Og det er mulig for små og mellomstore bedrifter å utnytte dagens avanserte automasjonsteknologi.

Ved å gå fra håndverk til industrialiserte prosesser kreves det blant annet at bedriften gjør følgende:

  • Finne den optimale graden av automatisering
  • Fokusere på at IT-infrastruktur i verdikjeden er like viktig som utstyret
  • Involvere håndverkerne i utviklingsprosessen
  • Opplæring av operatører og operativ ledelse

Omstillingen fra manuelle til automatiserte prosesser er tett knyttet til diskusjonen om fremtidens arbeidsplass og sysselsetting. Hvilke ferdigheter kreves av fremtidens aktører i BA-næringen? Hva skjer med lokalt eller nasjonalt forankrede håndverkstradisjoner?

Fra "off-site" til "on-site"

Flere definisjoner av industrialisering har som sentralt poeng at en del av verdiskapingen skjer i en fabrikk.

– Vi har i denne rapporten dratt frem noen utviklingstrekk som kan ta produksjonen tilbake til, eller i nærheten av byggeplassen. For eksempel muliggjør teknologitrender som 3D-printing og robotisering industriell produksjon på stedet, på samme måte som ideer om "flying factories". Dette skaper nye muligheter for å kombinere lokal arbeidskraft og produksjon med industrialiserte prosesser, sier Høilund-Kaupang.

Kundetilpasset industrialisering

Ifølge rapporten ser vi et trendskifte fra at industrialisering assosieres med sluttprodukter som har et standardisert utseende, til at industrialiserte prosesser assosieres med sluttprodukter som har opplevd høy grad av tilpasning og variasjon.

En sentral driver er teknologiutviklingen og nye produksjonsmetoder, som gir andre muligheter når det blant annet gjelder produksjonsskala.

Fra komponentbaserte til sømløse produkter

Den industrielle tankegangen er i dag i stor grad bygd på oppfatningen av sluttproduktet som systematisk sammensatt av komponenter i ulik størrelse og ferdigstillingsgrad. Det er naturlig å føre dette tilbake til at en del av produksjonen skjer i fabrikker.

– Materialutviklingen kombinert med nye teknologier kan muliggjøre sømløse produkter og helt andre fysiske grensesnitt i bygg og anlegg enn i dag, sier Høilund Kaupang.

Les mer i rapporten: Industrialisering av byggeprosessene. Status og trender

Kontaktperson