Til hovedinnhold

Vellykket SFI Manufacturing workshop

Tirsdag 8. mars organiserte det tverrfaglige forskningssenteret SFI Manufacturing en workshop på Åndalsnes, med Plasto som vertskap. – Workshopen var meget vellykket, forteller Sverre Gulbrandsen-Dahl, senterleder i SFI Manufacturing.

Under workshopen ga Lars Stenerud, administrerende direktør i Plasto, en innføring i hvordan bedriften arbeider med bærekraftig innovasjon. – Omvisningen i fabrikken viste på en god måte bedriftens evne til å omsette kunnskap til å sprenge rammer og derigjennom lage bærekraftige forretningskonsepter, forteller Sverre Gulbrandsen-Dahl. Foto: Plasto

SFI Manufacturing er et tverrfaglig forskningssenter som viser at bærekraftig og avansert produksjon av varer er mulig i høykostland også i fremtiden, gitt de riktige produktene, de riktige teknologiene og de riktige folkene involvert på riktig måte. Senteret fokuserer på multi-materielle produkter og produksjonsprosesser, robust og fleksibel automatisering, og bærekraftig og innovative organisasjoner.

– Vi tar det som en god tilbakemelding at 77 deltagere fra konsortiet, og gjester fra Nærings- og fiskeridepartementet, Forskningsrådet, norsk industri og lokalt næringsliv på Åndalsnes, valgte å bruke dagen inne, og ikke ute i det fantastiske været, sier Sverre Gulbrandsen-Dahl, senterleder i SFI Manufacturing.

Norsk samarbeidsmodel

Under workshopen ble blant annet innspill til Regjeringens prosess for å utarbeide en industrimelding diskutert. Deltagere var enige om at den norske samarbeidsmodellen mellom universitet, forskningsinstitutt og næringsliv bør bygges videre på for å støtte innovasjonsprosesser i næringslivet, og at i framtiden en infrastruktur til test- og demonstrasjonsanlegg vil være viktig for alle aktørene i innovasjonssamarbeidet.

Bærekraftig innovasjon

Etter lunsj ga Plasto en innføring i hvordan bedriften arbeider med bærekraftig innovasjon, og hvordan de tar del i regionale, nasjonale og internasjonale læringsnettverk. ­– Det er imponerende å se hvordan i totalt 42 ansatte håndterer en stor mengde forskningsprosjekter og kobler dette direkte til forretningsutvikling, sier Sverre Gulbrandsen-Dahl.

Senterlederen konkluderer at workshopen var meget vellykket. ­­– Det var godt engasjement fra alle deltagerne, og vi kan oppsummere gode og konstruktive tilbakemeldinger fra gruppearbeidet til både forskningssenteret og Plasto.

Publisert fredag 11. mars 2016
916 01 205

Prosjektvarighet:

01.06.2015 - 31.05.2023