Til hovedinnhold
Norsk English

Vellykket SFI Manufacturing workshop

Under workshopen ga Lars Stenerud, administrerende direktør i Plasto, en innføring i hvordan bedriften arbeider med bærekraftig innovasjon. – Omvisningen i fabrikken viste på en god måte bedriftens evne til å omsette kunnskap til å sprenge rammer og derigjennom lage bærekraftige forretningskonsepter, forteller Sverre Gulbrandsen-Dahl. Foto: Plasto
Tirsdag 8. mars organiserte det tverrfaglige forskningssenteret SFI Manufacturing en workshop på Åndalsnes, med Plasto som vertskap. – Workshopen var meget vellykket, forteller Sverre Gulbrandsen-Dahl, senterleder i SFI Manufacturing.

SFI Manufacturing er et tverrfaglig forskningssenter som viser at bærekraftig og avansert produksjon av varer er mulig i høykostland også i fremtiden, gitt de riktige produktene, de riktige teknologiene og de riktige folkene involvert på riktig måte. Senteret fokuserer på multi-materielle produkter og produksjonsprosesser, robust og fleksibel automatisering, og bærekraftig og innovative organisasjoner.

– Vi tar det som en god tilbakemelding at 77 deltagere fra konsortiet, og gjester fra Nærings- og fiskeridepartementet, Forskningsrådet, norsk industri og lokalt næringsliv på Åndalsnes, valgte å bruke dagen inne, og ikke ute i det fantastiske været, sier Sverre Gulbrandsen-Dahl, senterleder i SFI Manufacturing.

Norsk samarbeidsmodel

Under workshopen ble blant annet innspill til Regjeringens prosess for å utarbeide en industrimelding diskutert. Deltagere var enige om at den norske samarbeidsmodellen mellom universitet, forskningsinstitutt og næringsliv bør bygges videre på for å støtte innovasjonsprosesser i næringslivet, og at i framtiden en infrastruktur til test- og demonstrasjonsanlegg vil være viktig for alle aktørene i innovasjonssamarbeidet.

Bærekraftig innovasjon

Etter lunsj ga Plasto en innføring i hvordan bedriften arbeider med bærekraftig innovasjon, og hvordan de tar del i regionale, nasjonale og internasjonale læringsnettverk. ­��� Det er imponerende å se hvordan i totalt 42 ansatte håndterer en stor mengde forskningsprosjekter og kobler dette direkte til forretningsutvikling, sier Sverre Gulbrandsen-Dahl.

Senterlederen konkluderer at workshopen var meget vellykket. ­­– Det var godt engasjement fra alle deltagerne, og vi kan oppsummere gode og konstruktive tilbakemeldinger fra gruppearbeidet til både forskningssenteret og Plasto.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

SFI Manufacturing

Prosjektvarighet:

01.06.2015 - 31.05.2023

Kontaktperson:

Sverre Gulbrandsen-Dahl

Kontaktperson