Til hovedinnhold
Norsk English

Unge med hjelpebehov: egen bolig eller senter?

Bildet viser fuglekasser i mange farger.
Unge med fysisk funksjonsnedsettelse har ulike behov og ønsker. Dermed bør kommunene også tilby ulike boligkonsepter. Illustrasjonsfoto: Karin Høyland
Kommunene skal gi tilrettelagte botilbud for unge med stort hjelpebehov. Men hva er best, individuelle boliger eller helse- og velferdssentre?

SINTEF har intervjuet beboere, pårørende og ansatte for å komme med innspill til utforming av botilbudet for yngre personer med fysisk funksjonsnedsettelse.

Kommunene bør tilby ulike boformer

Gjennom besøk og intervjuer med beboere, pårørende og ansatte i ulike botilbud i Trondheim, har SINTEF evaluert ulike boligkonsepter. Målet har vært å skaffe kunnskap om bokvalitet, livskvalitet, hjelpebehov og hverdagsliv. Prosjektet er finansiert av Husbanken og gjennomført i samarbeid med Trondheim kommune. Resultatene fra undersøkelsen er presentert i rapporten En bydel for alle? Botilbud for yngre personer med stort hjelpebehov.

Undersøkelsen bekreftet at yngre personer med fysisk funksjonsnedsettelse er en sammensatt gruppe, med ulike behov og ønsker. Dermed bør kommunene også tilby ulike boligkonsepter. Noen beboere opplever sentermodellen som et vell av muligheter, mens andre opplever den som en klam hånd og en trussel mot privatliv og individualitet.

- Vi ønsker at denne rapporten skal være et innspill til kommuner, planleggere og arkitekter som skal utforme boligene. Målet er å skape botilbud som både ivaretar ønsker om et hjem med privatliv, sosial kontakt og integrering i nærmiljøet, sier forsker Solvår Wågø i SINTEF.

Last ned rapporten

En bydel for alle? botilbud for yngre personer med stort hjelpebehov

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson