Til hovedinnhold
Norsk English

Testet måleinstrumenter for CO2-lekkasjer i Svelvik

Omtrent et tonn CO2 ble pumpet ned på 20 meters dyp og bevegelsen til gassen ble overvåket. Foto: SINTEF
Lagring av CO2 i deponier under havbunnen vil være svært trygt, og risikoen for lekkasje minimal. For sikkerhets skyld vil de likevel bli overvåket med følsomme måleinstrumenter. Slike instrumenter har vært testet i feltforsøk i et sandtak i Svelvik.

I det virkelige liv vil lagringssteder for CO2 blir valgt ut fordi de er svært trygge, med solide berglag som ligger som et lokk over deponiet. Vi kan likevel ikke helt utelukke at lekkasjer kan skje under gitte forhold. Derfor vil det være viktig å overvåke lagrene, sier Maria Barrio, prosjektleder for CO2 Field Lab.

Les mer på www.climit.no

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

CO2 Field Lab

Prosjektvarighet:

01.09.2009 - 01.01.2015

Kontaktperson:

Jon Peder Eliasson