Til hovedinnhold
Norsk English

Sørg for godt inneklima i boligen

Inneklima omfatter flere faktorer, deriblant luftkvalitet.
Inneklima omfatter flere faktorer, deriblant luftkvalitet. Ill.: SINTEF
Vi tilbringer mye tid i boligen, og inneklimaet her er spesielt viktig for helse og trivsel.

Inneklimaet omfatter blant annet lys, lyd, temperatur og luftkvalitet.

Luftkvaliteten innendørs påvirkes av flere kilder. Forurenset uteluft kan komme inn via utettheter i bygningen eller gjennom ventilasjonssystemet. Forurensing fra veitrafikk kan ofte føre til at myndighetenes anbefalinger for lokal luftkvalitet overskrides. Dette gjelder særlig grenseverdiene for partikler og nitrogenoksider.

Velg riktige produkter

Byggematerialer, overflatebehandling, inventar, utstyr og gjenstander kan også bidra til forurensing av innelufta gjennom avgassing eller frigjøring av støv. Ulike produkter kan ha svært ulik påvirkning på innelufta, derfor er det viktig å sjekke egenskapene til produkter som skal benyttes i boliger.

Spesielt høy forurensning kan oppstå dersom materialer utsettes for et miljø de ikke egner seg til, eller på annen måte brukes feil. Eksempler på feil bruk er myke gulvbelegg som er limt til fuktig betong, og maling som er påført i for tykke strøk.

Luftkvalitet og andre forhold som påvirker inneklima, er tema i to  anvisninger i Byggforskserien. Anvisningene omhandler inneklima i nye og eksisterende boliger, både småhus og leiligheter:

Kontaktperson