Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF sertifiserer stillasprodukter

Stillas
Illustrasjonsfoto: SINTEF Byggforsk
Fra juli 2016 er det SINTEF Byggforsk som sertifiserer stillasprodukter i Norge.

Bakgrunnen for dette er endringer fra 01.07.2016 i Produsentforskriften. Disse endringene fremgår av Lovdata.

Overgangsordning
Frem til 30. juni 2016 var det Arbeidstilsynet som utstedte typegodkjenning for stillasprodukter i Norge. Stillasprodukter som er typegodkjent av Arbeidstilsynet kan omsettes inntil tidspunktet som er angitt på typegodkjenningen, se Produsentforskriftens §4-6.

Etter at denne er utløpt kreves sertifikat i samsvar med Produsentforskriften § 4-5 for videre omsetting på det norske markedet. Sertifikater skal utstedes av et sertifiseringsorgan som er akkreditert for sertifisering i henhold til Produsentforskriften §4-5 og Forskrift om administrative ordninger Kapittel 7.

Er i prosess for akkreditering
SINTEF Byggforsk er i prosess for å bli akkreditert for slik sertifisering, og har fått midlertidig tillatelse fra Arbeidstilsynet til å sertifisere denne typen produkter. Produktsertifikater som er utstedt av SINTEF Byggforsk vil bli publisert på sintefcertification.no.

– Firmaer som produserer eller omsetter stillaser i Norge, og som ikke har typegodkjenning fra Arbeidstilsynet, kan henvende seg til oss for å få utstedt produktsertifikat for de aktuelle produktene. Det samme gjelder firmaer med typegodkjenninger fra Arbeidstilsynet som utløper, sier forskningssjef Jan Olav Hjermann i SINTEF Byggforsk.

SINTEF Byggforsk kan kontaktes på

 

Kontaktperson