Til hovedinnhold
Norsk English

Sammen for bærekraftig verdiskaping

Deltakerbedrifter skal blant annet ta i bruk forretningsmodeller med fokus på bærekraft, ansvarlighet og delt verdiskaping. Foto: Plasto
I kompetanseprosjektet SISVI - Sustainable Innovation and Shared Value Creation in Norwegian Industry - skal norske industribedrifter bli mer konkurransedyktige gjennom utvikling av mer bærekraftige forretningsmodeller og ny kunnskap om delt verdiskapning. Utgangspunktet for SISVI er at en bedrifts lønnsomhet og samfunnshensyn ikke er motsetninger – snarere tvert imot.

Sterk konkurranse på den internasjonale arenaen tvinger norske industribedrifter til å være i front når det gjelder innovasjon, på produkt, markedsutvikling og forretningsmodeller. Bærekraftige løsninger fordrer også utvikling og samordning av ressurser og aktiviteter, også på tvers av bedriftsgrenser. Målet med prosjektet SISVI er økt konkurransekraft for norsk industri basert på delt verdiskapning og bærekraft. Prosjektet skal utvikle kompetanse på fire områder: internasjonalisering, innovasjon, nettverksinteraksjon, og hvordan bærekraft kan integreres og implementeres i en bedrifts forretningsmodell.

Forankring av resultater

Et sentralt tema i prosjektet er hvordan forskningsresultater på en god måte kan implementeres og integreres slik at det blir anvendbar kompetanse hos industrien. Verktøyene som utvikles må kunne brukes til prestasjonsforbedringer hos bedriftene. Dette skal sikres gjennom tett samarbeid mellom industripartnerne og forskningsaktørene.

Partnere

Konsortiet består av industripartnerne Plasto, Hexagon Ragasco og Raufoss Water & Gas, nettverksbedriftene Molde Kunnskapspark, Ålesund Kunnskapspark, Wonderland og Forsvarsbygg, samt forskningspartnerne SINTEF Raufoss Manufacturing og NTNU Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, som er også prosjektansvarlig.

Hva er vår rolle?

SINTEF Raufoss Manufacturing jobber med industripartnerne for å integrere bærekraftsaspekter i bedriftsstrategier. – Vi kombinerer verktøyene livsløpsanalyse (LCA) og livsløpskostnadsanalyse (LCC), som gir en oversikt over miljøbelastningen og kostnadene for et produkt over hele livsløpet fra materialutvinning til avhending, og synliggjør hvilke deler av livsløpet som har størst innvirkning på miljø og kostnader, forteller Marit Moe Bjørnbet i SINTEF Raufoss Manufacturing. – En kombinasjon av LCA og LCC øker verdien og relevansen for beslutningstaking ved å fange opp relasjonen mellom miljøkostnader og økonomiske kostnader.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

SISVI

Prosjektvarighet:

01.05.2014 - 01.05.2018

Kontaktperson