Til hovedinnhold
Norsk English

SISVI

SISVI - Sustainable Innovation and Shared Value Creation in Norwegian Industry - er et fireårig kompetanseprosjekt i krysningsfeltet mellom næringsliv og forskning. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid mellom NTNU, SINTEF Raufoss Manufacturing og industripartnere, samt i samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer.

I kompetanseprosjektet SISVI skal norske industribedrifter bli mer konkurransedyktige gjennom utvikling av mer bærekraftige forretningsmodeller og ny kunnskap om delt verdiskapning. Foto: SISVI

Det overordnede målet med prosjektet SISVI er økt konkurransekraft for norsk industri basert på delt verdiskapning og bærekraft, der både strategiske, økonomiske og samfunnsmessige behov møtes. Gjennom kompetanseprosjektet skal norsk industri bli mer konkurransedyktig ved å dele sin verdiskaping med hverandre. Samtidig skal selskapene ta bærekraftige beslutninger i hele sin verdikjede.

Hovedområder

Prosjektet skal utvikle kompetanse for norsk industri innen fire områder:

  1. Internasjonalisering – Oppstrøm og nedstrøm utfordringer i internasjonale verdikjeder. Begrepet "Shared Value" som kombinerer sosiale og økonomiske verdier for økt konkurransekraft, vil være sentralt i hele prosjektet.

  2. Innovasjon – Analyse av hvordan organisasjoner jobber med sine ressurser, prosesser, resultater, verdier, atferd, og klima, alt med fokus på innovasjon.

  3. Interaksjoner i nettverk – Kartlegge relasjoner, kjeder og nettverk, samt undersøke strukturer, prosesser, rutiner, kulturer, og utvikle kompetanse for å få til felles bærekraftig verdiskaping.

  4. Implementering – Integrere kunnskap og utvikle beslutningsstøtteverktøy for praktisk implementering av bærekrafts-strategier på selskapsnivå, miljøvennlig produktutvikling/tilpasning sett i et livsløpsperspektiv og guidelines for multi-kriterie valg og dokumentasjon der bærekraftsprinsipper ivaretas.

Konsortium

Konsortiet består av industripartnerne Plasto, Hexagon Ragasco og Raufoss Water & Gas, nettverksbedriftene Molde Kunnskapspark, Ålesund Kunnskapspark, Wonderland og Forsvarsbygg, og forskningspartnerne NTNU Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og SINTEF Raufoss Manufacturing. Kompetanseprosjektet er finansiert av de deltakende bedriftene (20%) og gjennom midler fra Forskningsrådets BIA-program (80%).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.05.2014 - 01.05.2018