Til hovedinnhold
Norsk English

Plastkompetansen forsterkes!

Plast brukes mer og mer, også i biler. Halvparten av bildelene fra Kongsberg Automotive (KA) lages nå av komposittmaterialer. KA er en av de plastbedriftene som er med i nettverksklyngen. Fra venstre: Geir Liaklev (KA), Jon Sandvik (SRM), Iver Jensen (NTNU) og Silje Helene Aschehoug (SRM). Foto: Henning Gulbrandsen
Nettverksklyngen i4plastics har sammen med NTNU Gjøvik og SINTEF Raufoss Manufacturing fått 4 millioner kroner til å bygge et forsknings- og kompetansesenter for plastteknologi. Målet er bygge et nasjonalt ledende senter for bruk av miljøvennlig plast i industrivirksomhet. Ambisjonen er at dette senteret også skal bli sterkt internasjonalt.

Nettverksklyngen i4plastics, som består av 17 små og store bedrifter innen plastbearbeidende industri og ledes av SINTEF Raufoss Manufacturing, har fått 4 millioner kroner til å etablere et forsknings- og kompetansesenter for plastteknologi. Millionene er bevilget av KUF-fondet i Oppland (Kompetanse-, Universitets- og Forskningsfondet i Oppland), og skal blant annet brukes til å opprette en professorstilling ved NTNU Gjøvik og SINTEF Raufoss Manufacturing. Senteret skal arbeide for en økt forskningsportefølje innen plastteknologi, samt knytte til seg relevante internasjonalt ledende forsknings- og kompetansemiljøer. Allerede fra høsten starter NTNU Gjøvik en egen studieretning innen plast og kompositt.

Svært gledelig og viktig milepæl

Klyngeleder Silje Helene Aschehoug sier at dette er en svært gledelig og viktig milepæl for i4plastics. – Denne tildelingen gjør det mulig å oppfylle de strategiske målene klyngens bedrifter har satt seg, og vil v��re viktig for å styrke plastmiljøet i Innlandet. Dette vil komme bedriftene i regionen til gode, i tillegg til å styrke NTNU Gjøvik og SINTEF Raufoss Manufacturing sine forskermiljø. Vi gleder oss til å ta fatt på denne samarbeidsoppgaven!

Grønn plastteknologi

Målet er bygge et (inter)nasjonalt ledende senter for bruk av miljøvennlig plast i industrivirksomhet. Senteret skal blant annet forsøke å finne hvilke miljøvennlige plastmaterialer som kan overta for vanlig plast eller metaller i kjente produkter. Dette er plastmateriale som er laget at fornybare ressurser og som kan brytes ned biologisk. Det kan også være plastmaterialer som forsterkes ved for eksempel bruk av trefiber.

Professorstilling

Silje Helene Aschehoug forteller at professoren som skal ansattes skal ha ledende kompetanse innen biomaterialer, slik at senteret i sterkest mulig grad bidrar til den grønne skiftet nasjonalt, og bidrar til verdiskapning basert på egen ressurser og kompetanse. Dette samtidig som man ytterligere styrker det sterke teknologimiljøet i Innlandet. – Professorstillingen skal finansieres i en pilotfase med tanke på å bygge opp en permanent selvfinansierende struktur for det framtidige plastteknologisenteret, forteller klyngelederen.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

i4plastics

Prosjektvarighet:

01.07.2014 - 01.07.2017

Kontaktperson:

Silje Helene Aschehoug

Kontaktperson