Til hovedinnhold

Sement og betong i Byggforskserien

Byggforskserien har oversikt over egenskaper og bruksområder for sement og betong.

Bildet viser en betongkonstruksjon
Foto: Byggutengrenser

572.204 Sement. Typer, egenskaper og bruksområder er oppdatert i henhold til dagens sementtyper. I tillegg er det lagt vekt på å gi en mer forståelig forklaring av sementens fasthetsutvikling ved varierende mengder tilsetningsstoffer.

Anvisningen gir en oversikt over sementtyper, sementens egenskaper og bruksområder for sement. I tillegg beskriver den betydningen sement har for betongens bestandighet.

Anvisningen konsentrerer seg om portlandsement, og sementtyper som er definert i NS-EN 197-1 Sement – Del 1: Sammensetning, krav og samsvarskriterier for ordinære sementtyper

Ny figur som viser fasthetsutvikling over tid for flygeaskesement med ulike mengder flygeaske

572.205 Betong. Typer, egenskaper og bruksområder er en ny anvisning i Byggforskserien. Anvisningen gir oversikt over de ulike typene av ferdigbetong, og beskriver egenskaper (sammensetning, fasthet og bestandighet) og bruksområder for hver type.

Anvisningen legger hovedvekt på normalbetong, lavkarbonbetong, lavvarmebetong, høyfast betong, selvkomprimerende betong, hurtigherdnende betong, lettbetong, undervannsbetong og fiberbetong.

Anvisningen er ment å være til hjelp ved spesifisering av ønskede egenskaper og valg av betong til ulike bruksområder.

Les mer om Byggforskserien

 

Publisert mandag 11. april 2016
419 18 190