Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt konsept for operativ produksjonsstyring

Denomstrasjonen i verkstedet til GKN. Foto: GKN Aerospace Norway
Som en avslutning av prosjektet IHAP ble det gjennomført en demonstrasjon av et nytt konsept for produksjonsstyring hos GKN Aerospace Norway på Kongsberg. Konseptet bygger blant annet på prinsipper fra Holonic Manufacturing Systems (HMS), og implementasjonen representerer den første industrielle testinstallasjonen basert på HMS i Norge.

31. mars ble det gjennomført en demonstrasjon av et nytt konsept for produksjonsstyring i verkstedet hos GKN Aerospace Norway. Demonstrasjonen var en avslutning av BIA-prosjektet IHAP - Innovativ helautomatisert adaptiv produksjon av turbinledeskovler, som hadde som hovedmål å utvikle et nytt produksjonssystem som tilrettelegger for én-stykkproduksjon og én-stykks vareflyt av ledeskovler i jetmotorer.

Unikt konsept

Det nye konseptet som ble demonstrert, bygger blant annet på prinsipper fra Holonic Manufacturing Systems, et konsept som kombinerer de beste egenskapene til både hierarkiske og heterarkiske organisasjonsformer. Det bevarer stabiliteten i hierarkiske systemer samtidig som det tilbyr den dynamiske fleksibiliteten i heterarkier.

Implementasjonen representerer den første industrielle testinstallasjonen basert på HMS i Norge. – Prosjektpartnerne har klart å levere en demonstrasjon på holonisk produksjonsstyring for diskret produksjon, og dette er (mest sannsynlig) unikt i verden, sier Forskningsrådet.

Videreutvikling av konseptet

Cirka 20 mennesker deltok på seansen, inklusive 8 representanter fra GKN Aerospace Sweden. Demonstrasjonen var i etterkant betegnet som en suksess av ledelsen på Kongsberg, og forskerne fra SINTEF Raufoss Manufacturing mottok mange interessante kommentarer.

Demonstratoren var en avslutning av IHAP-prosjektet, men utgjør også den første demonstratoren i BIA-prosjektet NAP - Nullfeilproduksjon i autonome produksjonssystemer, som i stor grad bygger på resultatene fra IHAP. I NAP-prosjektet skal det nye konseptet for produksjonsstyring videreutvikles med henblikk på en framtidig industrialisering hos GKN Aerospace Norway.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

IHAP

Prosjektvarighet:

01.09.2011 - 31.03.2016