Til hovedinnhold
Norsk English

IHAP

I prosjektet IHAP - Innovativ helautomatisert adaptiv produksjon av turbinledeskovler, skal det utvikles et nytt produksjonssystem som tilrettelegger for én-stykkproduksjon og én-stykks vareflyt av disse komponentene. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets BIA-program.

Jetmotor. Foto: GKN Aerospace Norway

Prosjektet IHAP fokuserer på produksjon av ledeskovler i jetmotorer, og har som hovedmål å utvikle et nytt produksjonssystem som tilrettelegger for én-stykkproduksjon og én-stykks vareflyt av disse komponentene. Prosjektet har en tett kobling med SFI Norman og øvrige interne utviklingsprosjekter hos prosjekteier GKN Aerospace Norway.

Produksjon av jetmotorkomponenter

Resultatet av prosjektet skal være et system som transporterer, fiksturerer, bearbeider og kontrollerer ledeskovler i henhold til de krav om geometrisk form og sporbarhet som gjelder for produksjon av jetmotorkomponenter. Gjennom å sikre stabilitet i prosesser, samt en effektiv, balansert og dynamisk vareflyt skal prosjektet bidra til en sterk reduksjon av varer i arbeid og muliggjøre produksjon med begrenset bemanning. Prosjektet har følgende delmål:

  • Robuste, automatiserte produksjonssystem
  • Adaptive, automatiserte produksjonsprosesser
  • Integrert og distribuert styring
  • Kvalitetskontroll og dokumentering med begrenset bemanning

Innovasjon

Det eksisterer ingen kjente løsninger for helautomatisk produksjon av ledeskovler i Norge i dag. Innovasjonsgraden er betydelig både i utviklingsprosessen for nytt produksjonssystem, gjennom parallellitet mellom utvikling av det fysiske produksjonssystemet, prosessene og styringen, og i den resulterende løsningen for helautomatisk produksjon.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.09.2011 - 31.03.2016

Utforsk fagområdene