Til hovedinnhold

Internasjonale standarder bidrar til veksten

Additiv tilvirkning (3D-printing) kan frembringe geometriske former som er umulig å produsere ved bruk av sponfraskillende eller plastisk formende tilvirkning. Dette muliggjør blant annet innovativ produktutforming og redusert materialforbruk. SINTEF Raufoss Manufacturing bidrar, i tillegg til forskning og teknologirådgivning innen dette fagfeltet, med å utvikle industrielle standarder. En enhetlig, internasjonal standard er av fundamental betydning for teknologiens videre utvikling.

Siemens verksted for additiv tilvirkning i Finspång, Sverige. Foto: Siemens

Additiv tilvirkning er den generelle termen for teknologien som skaper fysiske objekter fra 3D-modelldata gjennom suksessiv tilsetning av materialer, vanligvis lag på lag. Teknologien brukes for ulike applikasjoner i engineering, medisin, utdanning, arkitektur, kartografi, leketøy og underholdning.

Flere standardiseringsorganer rundt om i verden bedriver standardiseringsarbeid innen additiv tilvirkning i dag, med ISO og ASTM som de største aktørene. Formålet er å gjøre det lettere for brukere og produsenter, samt fremme teknologiens utvikling. Klas Boivie, seniorforsker i SINTEF Raufoss Manufacturing, er sterkt involvert i utviklingen av industrielle standarder, og har vært med fra starten innen både ASTM og ISO (fra 2009 og 2011).

– Det viktigste målet er å få til enhetlige, internasjonale standarder ettersom de bidrar til at additiv tilvirkning kan fungere som en produksjonsprosess i industriell sammenheng. Når produksjonen går fra prototyper til produkter, er det viktig med standarder som presiserer forutsetninger og kriterier for tilvirkning og salg av industrielle produkter.

Publisert onsdag 24. februar 2016
Seniorforsker
473 41 399