Til hovedinnhold
Norsk English

Internasjonale standarder bidrar til veksten

Siemens verksted for additiv tilvirkning i Finspång, Sverige. Foto: Siemens
Additiv tilvirkning (3D-printing) kan frembringe geometriske former som er umulig å produsere ved bruk av sponfraskillende eller plastisk formende tilvirkning. Dette muliggjør blant annet innovativ produktutforming og redusert materialforbruk. SINTEF Raufoss Manufacturing bidrar, i tillegg til forskning og teknologirådgivning innen dette fagfeltet, med å utvikle industrielle standarder. En enhetlig, internasjonal standard er av fundamental betydning for teknologiens videre utvikling.

Additiv tilvirkning er den generelle termen for teknologien som skaper fysiske objekter fra 3D-modelldata gjennom suksessiv tilsetning av materialer, vanligvis lag på lag. Teknologien brukes for ulike applikasjoner i engineering, medisin, utdanning, arkitektur, kartografi, leketøy og underholdning.

Flere standardiseringsorganer rundt om i verden bedriver standardiseringsarbeid innen additiv tilvirkning i dag, med ISO og ASTM som de største aktørene. Formålet er å gjøre det lettere for brukere og produsenter, samt fremme teknologiens utvikling. Klas Boivie, seniorforsker i SINTEF Raufoss Manufacturing, er sterkt involvert i utviklingen av industrielle standarder, og har vært med fra starten innen både ASTM og ISO (fra 2009 og 2011).

– Det viktigste målet er å få til enhetlige, internasjonale standarder ettersom de bidrar til at additiv tilvirkning kan fungere som en produksjonsprosess i industriell sammenheng. Når produksjonen går fra prototyper til produkter, er det viktig med standarder som presiserer forutsetninger og kriterier for tilvirkning og salg av industrielle produkter.