Til hovedinnhold
Norsk English

Integrering av Lean og ledelsessystem for kvalitet

Medlemmer i i4plastics under kunnskapsfrokosten. Foto: SINTEF Raufoss Manufacturing
Arenaprosjektet i4plastics arrangerte en vellykket kunnskapsfrokost med 'Lean og kvalitetssystemer' som tema. Forsker Eirin Lodgaard fra SINTEF Raufoss Manufacturing delte erfaringer fra TIP-prosjektet, der man så på hvordan man, ved hjelp av Lean, implementerte kvalitetssystemer i produksjonsbedrifter.

'Lean og kvalitetssystemer' var temaet til kunnskapsfrokosten som ble arrangert av arenaprosjektet i4plastics. Forsker Eirin Lodgaard delte erfaringer fra TIP-prosjektet, der man så på hvordan man, ved hjelp av Lean, implementerte kvalitetssystemer i produksjonsbedrifter.

Lean og ISO 9001

Mange bedrifter har i dag Lean og ISO 9001 som to adskilte systemer, selv om de to systemene har felles målsetting i å levere produktkvalitet som oppfyller alle typer av krav. – I TIP-prosjektet har vi utviklet et integreringsverktøy som et hjelpemiddel hvor Lean som arbeidssett er utgangspunktet, forteller Eirin Lodgaard. – Fokuset er å sikre kvalitet ved kilden, hvor ISO 9001 beskriver hva du skal fokusere på, og Lean som arbeidssett på hvordan du skal jobbe.

Videreutvikling

– Det sies at fremtidig vekst i produktivitet vil primært komme gjennom mer og bedre bruk av digitalisering, så i dette forskningsprosjektet ser vi et potensiale i å videreutvikle integreringsverktøyet til å bli tilstrekkelig intuitivt og visualiserende, ved økt bruk av beskrivende bilder og videoer. Dette for å sikre optimal læringseffekt og for å øke grad av forståelsen for integreringsprosessen, forteller forskeren.

Mye å hente

Tilbakemelding fra deltakerne etter frokosten var at dette er en interessant tilnærming, hvor det er utvilsomt mye å hente. I tillegg var det ønske om å utvide implementeringsverktøyet fra produksjon til andre prosesser i verdikjeden som innkjøp og utvikling.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

i4plastics

Prosjektvarighet:

01.07.2014 - 01.07.2017

Kontaktperson:

Silje Helene Aschehoug

Utforsk fagområdene

Kontaktperson