Til hovedinnhold

Integrering av Lean og ledelsessystem for kvalitet

Arenaprosjektet i4plastics arrangerte en vellykket kunnskapsfrokost med 'Lean og kvalitetssystemer' som tema. Forsker Eirin Lodgaard fra SINTEF Raufoss Manufacturing delte erfaringer fra TIP-prosjektet, der man så på hvordan man, ved hjelp av Lean, implementerte kvalitetssystemer i produksjonsbedrifter.

Medlemmer i i4plastics under kunnskapsfrokosten. Foto: SINTEF Raufoss Manufacturing

'Lean og kvalitetssystemer' var temaet til kunnskapsfrokosten som ble arrangert av arenaprosjektet i4plastics. Forsker Eirin Lodgaard delte erfaringer fra TIP-prosjektet, der man så på hvordan man, ved hjelp av Lean, implementerte kvalitetssystemer i produksjonsbedrifter.

Lean og ISO 9001

Mange bedrifter har i dag Lean og ISO 9001 som to adskilte systemer, selv om de to systemene har felles målsetting i å levere produktkvalitet som oppfyller alle typer av krav. – I TIP-prosjektet har vi utviklet et integreringsverktøy som et hjelpemiddel hvor Lean som arbeidssett er utgangspunktet, forteller Eirin Lodgaard. – Fokuset er å sikre kvalitet ved kilden, hvor ISO 9001 beskriver hva du skal fokusere på, og Lean som arbeidssett på hvordan du skal jobbe.

Videreutvikling

– Det sies at fremtidig vekst i produktivitet vil primært komme gjennom mer og bedre bruk av digitalisering, så i dette forskningsprosjektet ser vi et potensiale i å videreutvikle integreringsverktøyet til å bli tilstrekkelig intuitivt og visualiserende, ved økt bruk av beskrivende bilder og videoer. Dette for å sikre optimal læringseffekt og for å øke grad av forståelsen for integreringsprosessen, forteller forskeren.

Mye å hente

Tilbakemelding fra deltakerne etter frokosten var at dette er en interessant tilnærming, hvor det er utvilsomt mye å hente. I tillegg var det ønske om å utvide implementeringsverktøyet fra produksjon til andre prosesser i verdikjeden som innkjøp og utvikling.

Publisert mandag 7. november 2016
Seniorforsker
995 44 358

Prosjektvarighet:

01.07.2014 - 01.07.2017