Til hovedinnhold
Norsk English

Industribedrifter gir råd til næringsministeren

Næringsminister Monica Mæland reiser landet rundt for å få råd fra små og store. Foto: Oppland Arbeiderblad
Regjeringen har et mål om å sikre industriarbeidsplassene, og derfor er et arbeid med en stortingsmelding om industriens rammevilkår under arbeid. Næringsminister Monica Mæland var på Raufoss Industripark for å snakke med NCE Raufoss og industribedrifter fra flere steder i landet.

– Målet er først og fremt å sikre de arbeidsplassene vi har, og om mulig skape nye og hente noen arbeidsplasser hjem, sa Næringsminister Monica Mæland. Hun viser til at industrien utfordres av automotisering, robotisering og digitalisering, og at regjeringen vil ruste industrien til å møte disse utfordringene.

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Siemens var først ute med å gi råd. Hun mener det er viktig med et felles mål, men påpekte av hovedutfordringen er manglende kompetanse. Det er mange enig i.

Daglig leder Sverre Narvesen i NCE Raufoss pekte også på kompetanse og kunnskap som viktige faktorer, og administrerende direktør Svein Terje Strandlie i Benteler tror mange ungdommer ikke finner det interessant å jobbe i industrien og at de må forstå at dagens industri er noe helt annet enn det var for få år siden.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

NCE Raufoss

Prosjektvarighet:

01.07.2006 - 31.12.2020