Til hovedinnhold
Norsk English

Hvitebok om produktivitet og konkurransekraft

I industriklynga på Raufoss er produktivitetsvekst noe langt mer enn et komplisert ord. – Vi er daglig vitne til de små, men mange endringene som gir produktivitetsvekst. For oss er produktivitet også en målbar størrelse. I løpet av det tiåret vi har lagt bak oss, har vi oppnådd en produktivitetsvekst blant klyngebedriftene på hele 46 prosent, mot 19 prosent ellers i norsk landbasert industri, forteller Sverre Narvesen. Foto: Kailin Munch
Som et innspill til industrimeldingen, har NCE Raufoss overlevert en 'Hvitebok om produktivitet og konkurransekraft' til statssekretær i Næringsdepartementet, Lars Jakob Hiim. Hviteboka forteller nærmere hvordan NCE Raufoss har bygget opp en motor for produktivitetsforbedringer i industriklynga.

NCE Raufoss ved Sverre Narvesen har overlevert en 'Hvitebok om produktivitet og konkurransekraft' til statssekretær Lars Jakob Hiim, som et innspill til industrimeldingen. Overleveringen skjedde på industriseminaret under Arendalsuka, en årlig arena hvor nasjonale aktører møter hverandre for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Vertskap for seminaret var NCE Raufoss.

Motor for forbedringer

Hviteboka forteller nærmere hvordan klynga har bygget opp en motor for produktivitetsforbedringer. – Det overordnede målet er å dele av erfaringer og vise at produktivitetsforbedringer slett ikke er så vanskelig. Det krever målrettet arbeid og et øye for forbedringer. Derfor håper vi at denne publikasjonen kan være et av flere bidrag til å nå vårt felles mål om å bedre grunnlaget for styrke grunnlaget for landets produktivitetsvekst, sier klyngeleder Sverre Narvesen.

Unik kultur for å dele kunnskap

Hviteboka viser blant annet hvordan kombinasjonen med et sterkt ytre konkurransepress, kombinert med industrirelevant forskning og en sterk kultur for å dele, har fremmet produktiviteten og konkurranseevnen til sentrale bedrifter i industriklynga på Raufoss. I tillegg viser boka gjennom eksempler hvordan den unike kulturen for å dele kunnskap har skapt resultater utenfor klynga, for bedrifter i andre bransjer og offentlige virksomheter.

Omstilling av norsk industri

Sverre Narvesen forteller at klynga ønsker å dele mer av sin kunnskap. – Vi mener nemlig at FoU-aktiviteten i klynga og våre erfaringer blir mer verdt når den deles, både for oss og for våre kunder. Denne enkle sammenhengen er også avgjørende for den nødvendige omstillingen av norsk industri, næringsliv og offentlige virksomheter.

Ifølge NCE Raufoss er samarbeid for å bygge kompetanse og konkurransekraft en forutsetning for at Norge som et høykostland og en relativ liten industrinasjon, skal kunne ta opp konkurransen med andre land og virksomheter. – Norsk industri sin konkurransekraft i framtiden sikrer vi derfor best dersom vi evner å utvikle neste generasjons delingskultur mellom akademia og industri, på tvers av fag og på tvers av bransjer, sier Sverre Narvesen.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

NCE Raufoss

Prosjektvarighet:

01.07.2006 - 31.12.2020