Til hovedinnhold
Norsk English

En melding fra industrien!

– Nå skal regjeringen ruste industrien til å møte endringene, sa Næringsminister Monica Mæland da hun varslet Industrimeldingen. På Arendalsuka presenterer industrien sin melding for å gjøre dem bedre rustet til å utforme en framtidsrettet industripolitikk. Vertskap for seminaret er NCE Raufoss.

Det globale kappløpet om å tilpasse seg vår tids endringer pågår for fullt og stiller nye krav til norsk industris evne til å omstille seg til en ny industriell virkelighet. Det er bred enighet om at omstilling er en forutsetning for norsk industris konkurranseevne og bærekraft. Det alt for få snakker om er de grunnleggende forutsetningene for å lykkes i all konkurranseutsatt næringsliv og industri i Norge: produktivitet og konkurransekraft.

Klare ambisjoner

På Arendalsuka, en årlig arena hvor nasjonale aktører møter hverandre for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid, presenterer industrien sin melding for å gjøre dem bedre rustet til å utforme en framtidsrettet industripolitikk. Når NCE Raufoss inviterer til industriseminar er det med klare ambisjoner om å sette produktivitet og konkurransekraft høyere på agendaen, med spørsmål som:

 • Hvordan jobber industrien med å fremme egen produktivitet og konkurransekraft?
 • Er det mulig å lære av de som har lyktes, på tvers av bedrifter og bransjer?
 • Hva kan politikerne gjøre for fremme en mer produktiv og konkurransedyktig industri i Norge?

Melding fra industrien

Åpningsforedrag med Victor Norman (Professor, Norges Handelshøyskole). Meldinger fra industrien:

 • Rolls Royce – Arnt Dahle, Chief of Manufacturing Engineering
 • Plasto – Lars Stenerud, CEO
 • Benteler Aluminium Systems Norway AS – Svein Terje Strandlie, General Manager
 • NCE Raufoss – Sverre Narvesen, klyngeleder

Paneldebatt

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Lars Jakob Hiim, vil ta imot industriens meldinger til regjeringen i forbindelse med industriseminaret. Paneldebatt med:

 • Lars Jakob Hiim (statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet)
 • Victor Norman
 • Finn Langeland (Norsk Industri)
 • Mona Skaret (Innovasjon Norge)
 • Sverre Narvesen (NCE Raufoss)

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

NCE Raufoss

Prosjektvarighet:

01.07.2006 - 31.12.2020