Til hovedinnhold
Norsk English

Høydepunkter fra Europas største messe for additiv tilvirkning

Foto: FormNext
Teknologimesse FormNext er Europas største messe for additiv tilvirkning, og arrangeres hvert år i Frankfurt. – Denne gangen var det igjen mye nytt og spennende å følge med på, forteller Rune Kringstad Sandøy og Vegard Brøtan som var til stede.

Nye simuleringsprogrammer for pulversengbasert produksjon

Det er i år utgitt flere ulike programvarer som muliggjør blant annet prediksjon av deformasjon og spenning etter en laserbasert byggeprosess. – Tilgangen på slike programvarer kan bli svært sentralt for utvikling i additiv tilvirkning industrien, forteller Rune Kringstad Sandøy.

– Potensiale for kraftig reduksjon av skrap kan gi en solid økning av lønnsomheten til produksjonsprosessene, samtidig som ingeniører som designer produktene kan få en tidlig bekreftelse på om de har et holdbart design for additiv tilvirkning.

Introduksjon av lavkostnadsmaskiner for pulversengbasert produksjon

Den tyske bedriften Orlas viste frem maskinen Orlas Creator. Med en salgspris i størrelsesorden €100.000, går dette inn som den første lavkostnadsmaskinen for lasersmelting av pulverbad i metall (konkurrentene ligger over €500.000).

– Maskinen er en veldig spennende utvikling, og kan potensielt muliggjøre kjøp av maskin for bygging av metallkomponenter til en ny kundegruppe. Samtidig er den veldig interessant for FoU-miljøer som vil gjøre material- eller parameterforsøk uten å betale mye for å fylle opp byggekammeret i en større maskin, forteller Rune Kringstad Sandøy.

Ny 'material jetting-teknikk' for metall

Det israelske foretaket XJET viste frem en utgave av en maskin som er basert på prosessen NanoParticle Jetting™. Dette er en teknologi for bygging av metalldeler hvor veldig små metallpartikler, som er dekt i en væske, deponeres på byggearealet i et oppvarmet kammer.

– Kombinasjonen av en veldig høyoppløselig deponeringsprosess, fraværet av store temperaturgradienter, og den oppløselige støttestrukturen, gjør at teknologien har potensiale for større nøyaktighet og designfrihet enn konkurrerende metoder, forteller Rune Kringstad Sandøy.

Purmundus Challenge

Bedriften Cirp GmbH og FormNext har en årlig designkonkurranse som kalles Purmundus Challange. Denne konkurransen oppfordrer universiteter, bedrifter og andre til å komme med additivt bygde design knyttet til et tema. Årets tema var '3D printing for people on the go', og blant deltagere var en sykkel laget med sveisebaserte additivteknologi, og en topologioptimalisert motorsykkelramme.

Purmundus Challange. Foto: FormNext

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

NextForm

Prosjektvarighet:

01.02.2014 - 31.12.2017

Kontaktperson:

Silje Helene Aschehoug