Til hovedinnhold
Norsk English

NextForm

I prosjektet NextForm skal neste generasjons ekstruderings- og støpeprosesser for tilvirkning av aluminium- og plastprodukter utvikles.

Kontaktperson

Prosjektmøte i NextForm hos Kongsberg Automotive. Foto: SINTEF Raufoss Manufacturing

NextForms konsortium består av deltakerbedriftene Benteler Automotive Farsund, Benteler Aluminium Systems Norway og Kongsberg Automotive, samt teknologi- og FoU-partnerne Tronrud Engineering, NTNU IPK og SINTEF Raufoss Manufacturing. En fellesnevner for deltakerbedriftene er formgivningsprosessen som en kjerneaktivitet. En stor del av verdiskapingen i produktene ligger i denne prosessen. Fortsatt utvikling av avanserte verktøy til disse prosessene er en forutsetning for konkurransekraft gjennom reduserte syklustider, bedre formtoleranser, lavere vrakandel, lenger levetid på verktøy, redusert vedlikehold og reparasjon, samt nye muligheter innen produktutforming og design.

Additive Manufacturing

Additive Manufacturing (AM), som har en sentral rolle i dette prosjektet, har i de senere år hatt en rivende utvikling innen bruk av metall som material, og innsatser til formingsverktøy kan nå framstilles med en funksjonalitet som ikke er mulig med andre, mer etablerte teknikker. AM er å bygge tredimensjonale objekter direkte fra en digital modell ved suksessivt å legge ut lag med materiale. Det finnes mange metoder for å binde sammen lagene, ved metallbygging er den mest vanlige metoden å smelte sammen pulveret med laser. 

Overordnede idé

NextForm har som overordnede idé å utvikle neste generasjons ekstruderings- og støpeprosesser for tilvirkning av aluminium- og plastprodukter. I prosjektet skal additiv fremstilling av forminnsatser kombineres med avansert bruk av simulering, overflatebelegging, kjølevæsker og byggematerialer for å gi formverktøy med overlegen kapasitet og robusthet. Ambisjonen er at en på tross av særnorsk kostnadsnivå skal sikre kostnadseffektiv produksjon av avanserte produkter også i framtiden. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets BIA-program.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2014 - 2017