Til hovedinnhold
Norsk English

Tilstandsanalyse av trefasader lønner seg

Prøvetaking av maling på vegg. Foto: Mycoteam AS
Vedlikehold av trefasader bør planlegges i forkant, før reparasjoner blir kostbare. To anvisninger i Byggforskserien gir oversikt over metoder for tilstandsanalyse, både på enkelt og mer avansert nivå.

Byggforvaltning 720.115 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Registrering og vurdering beskriver hva en enkel og en profesjonell tilstandsanalyse bør omfatte ifølge NS 3420, med vekt på tilstandsregistrering i felt.

Byggforvaltning 720.116 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Bildekatalog, symptomliste og typiske skadesteder viser fotoer av vanlige skadesteder, symptomer og tilstandsgrader. Mulige skadeårsaker, konsekvenser og tiltak for utvendige treoverflater og overflatebehandling er forklart i informative tabeller – symptomlister – med praktiske råd om utbedring.

Kontaktperson