Til hovedinnhold
Norsk English

Slik oppnås tilfredsstillende lydisolasjon i modulbygg

Etasjeskiller i modulbygg med vibrasjonsdempende mellomlegg. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk
Bruken av fabrikkproduserte, trebaserte bygningsmoduler i fleretasjers boligbygg øker. I noen prosjekter viser det seg at lydisolasjonen mellom boenheter ikke er tilfredsstillende. Årsaken er ofte mangelfull prosjektering.

Bruk av prefabrikkerte trehusmoduler i byggeprosjekter har mange fordeler, og slike moduler anvendes i økende grad også til bolighus i flere etasjer. De lette konstruksjonene gjør det krevende å oppnå god lydisolasjon mellom boenheter, ikke minst når det gjelder trinnlyd og lavfrekvent lyd.

Unngå lydoverføring mellom moduler

Når prefabrikkerte moduler plasseres over hverandre, får etasjeskillerne mellom boligene en relativt stor konstruksjonshøyde, noe som i utgangspunktet er gunstig for lydisolasjonen. Men med lav vekt settes konstruksjonene lett i svingninger, og det er derfor helt avgjørende å hindre lydoverføring via modulenes opplegg. Det kan oppnås ved å bruke vibrasjonsdempende mellomlegg, som illustrert på figuren, samtidig som innvendige kledninger må ha mest mulig tyngde og minst mulig stivhet for å redusere lydoverføring inn til rommene. Modulene understøttes enten langs bærende oppleggsvegger eller i opplagerpunkter ved hjørnene. I begge tilfellene må vibrasjonsdemperne være dimensjonert for tyngden av de enkelte moduler og byggets størrelse.
Byggforskserien 522.511 om lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag blir revidert i år, og den nye anvisningen vil ha med anbefalinger for lydisolering mellom moduler.

Modulbygg må også prosjekteres

Prefabrikkerte bygningsmoduler er definert som en byggevare som bringes til byggeplass. Produktegenskapene skal dokumenteres i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK). Denne dokumentasjonen omfatter imidlertid ikke bruken av modulene i hvert enkelt byggeprosjekt, og hvordan det ferdige byggverket kan tilfredsstille kravene i TEK10 (byggteknisk forskrift). Det må skilles mellom dokumentasjon av produkt og dokumentasjon av prosjekt. Bygging med moduler krever minst like omfattende prosjektering som andre byggemetoder, både når det gjelder lydisolasjon, bæreevne, brannmotstand og energieffektivitet. Også tekniske anlegg med rør og kanaler i sjakter, må prosjekteres for å sikre nødvendig lydisolasjon og brannmotstand mellom boliger.

Kan modulprodusenter være ansvarlig prosjekterende?

I noen byggeprosjekter har modulprodusenten også rollen som byggeteknisk prosjekterende. En slik rolle krever betydelig bygningsteknisk kompetanse, også når det gjelder generell bygningsprosjektering. En del modulprodusenter har nødvendige ressurser til dette, men dessverre ser vi også eksempler der særlig utenlandske modulprodusenter ikke har hatt tilstrekkelig innsikt i norske byggeregler, byggemetoder og kvalitetskrav. Resultatet blir ofte mangelfull prosjektering og uheldig utførelse av arbeidet på byggeplass.

SINTEF Teknisk Godkjenning

For moduler med SINTEF Teknisk Godkjenning angis egenskaper og ytelser for selve modulkonstruksjonen. Dessuten er prinsipper for bruk og standarddetaljer for montering en del av godkjenningen. Dette gir et godt utgangspunkt for prosjektering av modulbygg. Men alt som må tilpasses spesielt for hvert enkelt byggeprosjekt og som må prosjekteres særskilt fra gang til gang, krever ordinær bygningsprosjektering.