Til hovedinnhold

Seks grunner til at vindkraft er en god idé

Skal verden lykkes med overgangen til fremtidens bærekraftige energisystem, trenger vi alle virkemidlene og teknologiene. Også vindkraft.

Norge har ikke noe mål om å redusere antall brukte kilowattimer. Vindkraft og vannkraft er billigere enn atom-, kull- og gasskraft.

Hvis huset ditt brenner, kan ikke brannfolk krangle om de skal slukke med vann, pulver, vanntåke eller halon. Alle slukkemidler trengs. Det samme gjelder for klimaet.

Kronikk i Adresseavisen onsdag 17. juni 2015 - Les hele kronikken i Adresseavisen

Publisert onsdag 17. juni 2015
913 68 188

Prosjektvarighet:

01.01.2009 - 31.12.2017