Til hovedinnhold
Norsk English

Oppdatert om ventilasjon

Ventilasjon
Illustrasjonen viser prinsipp for ventilasjon av boliger. Ill.: SINTEF Byggforsk
Det er viktig å installere ventilasjonsanlegg som holder mål med hensyn til luftmengder, driftssikkerhet, komfort, energieffektivitet og brukervennlighet. Fem reviderte anvisninger i Byggforskserien er de første av flere nye innenfor ventilasjonstemaet.

Hovedfokus i de reviderte anvisningene er lagt på boligventilasjon; fra planlegging og utforming til drift av balanserte ventilasjonsanlegg. I tillegg beskrives krav og anbefalinger om luftmengder for alle typer bygninger.

Fra beregning til drift og dokumentasjon

Byggdetaljer 552.301 Ventilasjon av boliger. Prinsipper gir en innføring i ventilasjonsløsninger og beskriver tilrettelegging for god ventilasjon av boliger og ulike typer rom. Anvisningen gir eksempler på beregning av ventilasjonsbehov.

Byggdetaljer 552.305 Balansert ventilasjon av leiligheter tar for seg utforming, fordeler og ulemper med sentrale og individuelle ventilasjonsanlegg for leilighetsbygg.

Byggdetaljer 752.215 Boligventilasjon. Drift og vedlikehold gir en oversikt over hva som kreves av drift og vedlikehold for balanserte ventilasjonsanlegg i småhus og individuelle, balanserte ventilasjonsanlegg i leiligheter. Anvisningen beskriver videre problemer som kan oppstå, og nødvendig dokumentasjon av anlegget.

Byggforvaltning 752.601 Forbedring av ventilasjon i boliger gir en oversikt over typiske problemer som kan oppstå i boliger med naturlig ventilasjon eller mekanisk avtrekksventilasjon, og gir råd om enkle og mer omfattende utbedringstiltak.

Byggdetaljer 421.503 Luftmengder i ventilasjonsanlegg. Krav og anbefalinger omhandler TEK10s krav til ventilasjon av boliger og arbeids- og publikumsbygninger.

Kontaktperson