Til hovedinnhold

Legg skifer rett og få taket tett

Taktekking med skifer kan man ikke improvisere!

Tekking med rektangelstein/lappstein. Foto: Gudbrandsdal Steinindustri AS

En anvisning i Byggforskserien viser hvordan du legger takskifer slik at mønsteret bli symmetrisk og taket tett.

Anvisningen viser detaljer for tekking av takfot, møne, gavl, vinkelrenne, avslutning mot vegg og gjennomføringer. Disse detaljene må prosjekteres for å sikre et tett tak.

I tillegg gir anvisningen utførlige råd om hvordan man bør merke opp og tekke taket etter et rutesystem slik at horisontale, vertikale og diagonale linjer i skifertekningen blir rette.

Det er også avgjørende at undertaket er vanntett og tåler vekten av steinen. Byggdetaljer 544.102 Tekking med takskifer viser derfor hvordan man beregner steinens egenlast.

Les mer i Byggforskserien

Byggdetaljer 544.102 Tekking med takskifer

Publisert torsdag 29. januar 2015
Seniorforsker
907 84 876