Til hovedinnhold
Norsk English

Industriell produksjonsprosess for hydrogenmembraner

I prosjektet "Etablering av prosess for produksjon av membranelementer" samarbeider Reinertsen, SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Raufoss Manufacturing for å utvikle en industriell produksjonsprosess for membranrør til hydrogenproduksjon med CO2-fangst.

SINTEF Materialer og kjemi har siden 1990-tallet jobbet med utvikling av Palladium(Pd)-baserte membraner gjennom flere nasjonale og internasjonale prosjekter. Teknologier for å produsere tynnfilm Pd-legeringen har blitt patentert, og et av de sentrale patentene omhandler prosesser for produksjon av 1-5 mikrometer tynne membraner basert på Pd-legeringer.

Produksjon av Pd-membraner

Reinertsen, som har sikret seg lisens på anvendelse av patentet, ønsker å utvikle en industriell prosess for produksjon av Pd-membraner i form av membranrør som kan benyttes i systemer for hydrogenseparasjon, og skal i den forbindelse gjennomføre et prosjekt for å teste ut teknologien. SINTEF Materialer og kjemi er samarbeidspartner med Reinertsen i dette prosjektet, og SINTEF Raufoss Manufacturing er spurt om å utvikle en industriell produksjonsprosess for membranrør.

SINTEF Raufoss Manufacturing skal utrede egnede industrielle prosesser for produksjon av membranrør basert på Pd-film som er sputtret på et substrat, og utvikle en prototypemaskin som kan benyttes til produksjon av de første membranrørene for testing. Prosjektet startet i februar 2015 og avsluttes i mars 2016.

CLIMIT

Hovedprosjektet er støttet av Gassnova og Norges Forskningsråd gjennom programmet CLIMIT og ledes av Reinertsen. CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling, pilotering og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologier for kraftgenerering og andre industrielle kilder.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2015 - 30.09.2016