Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan prosjektere miljøvennlig med livsløpsvurdering (LCA)

Jærmuseet
Ved hjelp av en ny anvisning i Byggforskserien får du svar på hvordan man utfører en livsløpsanalyse av trekledninger og yttervegger. Bildet viser Vitengarden på Jærmuseet, med ubehandlet kledning av osp. Foto: Treteknisk
Livsløpsanalyse kan brukes til å sammenlikne miljøpåvirkningen fra ulike byggesystemer og identifisere miljøproblemer. To nye anvisninger i Byggforskserien gir eksempler på framgangsmåte.

En livsløpsvurdering bedømmer potensielle miljøpåvirkninger gjennom et produkts eller en bygnings livsløp, fra utvinning av råvarer via produksjon og fram til avhending. To nye anvisninger gir nyttig bakgrunnsinformasjon, og viser trinn for trinn hvordan man går fram når man skal foreta en livsløpsanalyse.

Byggforskserien 470.102 Metodiske valg og problemstillinger ved livsløpsvurdering (LCA) gir innblikk i hvordan valg man tar i analyseprosessen, påvirker resultatet. Det første man må gjøre er å definere mål og omfang for analysen. Dette legger føringer for definering av systemgrenser, funksjonell enhet og levetid. Datatilfanget og hvilke verktøy man bruker, har også stor betydning.

Byggforskserien 470.104 Eksempler på livsløpsvurdering (LCA) av trefasader og ytterveggskonstruksjoner viser eksempler på livsløpsvurderinger av trekledninger og av yttervegger i passivhus. Av resultatene kan man se hvilke systemkomponenter og prosesser som har stor eller liten betydning for miljøpåvirkningen i valgte miljøkategorier.

Livsløpsvurderingen av materialene er fra vugge til grav. Livsløpsfasene omfatter de fire hovedfasene produksjon, byggefase med oppføring, bruks- og vedlikeholdsfase og avhending etter endt levetid. Hver av hovedfasene er igjen delt i to eller flere undergrupper, som til sammen gir en ryddig framstilling av livsløpet til et materiale. Ill. SINTEF Byggforsk

 

Kontaktperson