Til hovedinnhold
Norsk English

Her skapes framtidas energi-Norge

SINTEFs nye energilaboratorium ble åpnet denne uken. Investeringen hadde en prislapp på 165 millioner kroner, og skal blant annet bidra til å utvikle framtidas energisystemer. Film: Ingvil Snøfugl.
SINTEFs nye energilaboratorium ble åpnet denne uken. Investeringen hadde en prislapp på 165 millioner kroner, og skal blant annet bidra til å utvikle framtidas energisystemer. Film: Ingvil Snøfugl.
Se for deg en kraftforsynings-lab med en spenningskilde som tilsvarer fire mil med AA-batterier koblet etter hverandre. Den finnes – og ble innviet av kronprinsen 2. september.

SINTEF Energy Lab i Trondheim representerer neste generasjon energilaboratorier. Anlegget er et redskap for utvikling av fremtidens effektive kraftsystem.

Laboratoriet skal håndtere flere nasjonale energiutfordringer – blant annet bidra til å utvikle morgendagens teknologi for kraftnettet, kunnskap og løsninger som vil trengs ved høsting av vindkraft til havs, samt løsninger for kraftforsyning til undervannsinstallasjoner på store havdyp.

Som om mobilen er 450 meter høy

Laboratoriet gir nye muligheter til å utvikle og teste komponenter til strømnett med høye spenningsnivå og høye krav til pålitelighet.

Nettopp den nye høyspenningshallen er da også den største og mest iøynefallende av lab’ene som er samlet under taket hos SINTEF Energy Lab.

I veggen hjemme lader vi alle mobiltelefonen med 230 Volt. I det nye laboratoriet står en vekselstrømkilde som kan gi 3500 ganger så høy spenning – det vil si 800 000 Volt. Hvis vi skalerer mobiltelefonen tilsvarende, blir den omtrent 450 meter høy.

Lyn fra klar himmel

Her finnes også et såkalt støtspenningsbatteri. Med det kan forskerne lage lyn fra klar himmel – med spenningsimpulser opp til 2,4 millioner Volt.

I tillegg har høyspenningshallen en likespenningskilde som kan gi 1,2 millioner volt. Det tilsvarer
800 000 AA-batterier koblet etter hverandre – eller om du vil; rundt fire mil med AA-batterier.

SINTEF Energi har investert 165 millioner kroner i laboratoriet. Anlegget er plassert ved siden av Statnetts transformatorstasjon på Blaklia i Trondheim, et viktig knutepunkt i elektrisitetsforsyningen i Midt-Norge. Virksomheten i laboratoriet vil bli drevet i nært samarbeid med NTNU.

Kontaktperson