Til hovedinnhold
Norsk English

Fra test til tak

Prøving
Når elementet nærmer seg brudd oppstår en "bølget" fasong, bl.a. som følge av belastningens plassering og manglende støtte av de frie kantene. Foto: SINTEF Byggforsk
I SINTEF Byggforsks lab i Oslo har takelementer av typen som brukes på den nye terminalbygningen på Gardermoen nylig blitt testet for bruddlaster.

Som et ledd i utarbeidelsen av ETA (European Technical Assessment) for elementer fra Lett-Tak AS, har SINTEF Byggforsk gjennomført bøyeprøving av Lett-Tak elementer i full skala i sitt laboratorium i Oslo.

Formålet var å verifisere at resultatene fra beregningsprogrammet som anvendes til dimensjonering av elementene gir resultater på den sikre siden sammenlignet med beregnet bæreevne. Elementer med bredde 2,4 m og spennvidde 10 m ble belastet med linjelaster for å bestemme elementstivheter og bruddlaster.

Ved belastning viste det seg at takelementene tålte mer enn de beregnede maksimale lastene og elementenes kritisk bruddgrensetilstand ble unngått med god margin. En ETA for elementene vil danne grunnlaget for CE-merking av Lett-Tak elementer, noe som særlig vil ha betydning for markedsføring av slike elementer ved eksport.