Til hovedinnhold

Demopark for havvind i Norge er et viktig klimabidrag og kan skape ny grønn industri

En demopark for havvind i Norge er et viktig bidrag til en global klimaløsning som kan utvikle ny grønn industri og næringsliv.

Siden 2009 har to Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på havvind vindkraft (NORCOWE og NOWITECH) vært i gang.

3. september møtte John Olav Tande (NOWITECH) og Kristin Guldbransen Frøysa (CMR/NORCOVE) med Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Der presenterte de hvorfor Norge bør gire opp sin satsning på en demopark for havvind.

Les mere i: #SINTEFenergy blogg Hvorfor det er viktig med demopark i Norge

Publisert tirsdag 3. november 2015
913 68 188

Prosjektvarighet:

01.01.2009 - 31.12.2017