Til hovedinnhold
Norsk English

Bekjemper multiresistente bakterier med nanoteknologi

multiresistente bakterier
SINTEF bidrar i kampen mot antibiotikaresistens
Denne uken kommer forskere fra 8 nasjoner til Trondheim for å diskutere neste trekk i kampen mot antibiotikaresistens. De utvikler nye medisiner mot multiresistente bakterier slik at pasienter med tuberkulose og stafylokokker kan få mer effektiv behandling.

Antallet antibiotika-resistente bakterier har økt parallelt med bruken av antibiotika i verden. Dette kan føre til at mennesker med alvorlige sykdommer som blant annet tuberkulose, trenger intensiv behandling med langt sykehusopphold. Beholdningen av tilgjengelige antibiotika for behandling av infeksjoner med resistente bakterier er veldig begrenset og mange av disse medikament gir alvorlige bivirkninger eller ubehag for pasienten.

Derfor er det europeiske forskerteamet i gang med å utvikle nye leveringssystemer for både kjente og nye antibiotika. Målet er å bidra til å utvikle mer effektive medikamenter. De nye leveringssystemene blir basert på nanoteknologiske løsninger, og i denne omgangen er det behandling av MDR TB (multiresistente tuberkulosebakterier) og MRSA (methicillin-resistente stafylokokker) infeksjoner det dreier seg om.

SINTEF bidrar med å utvikle og karakterisere nye antibiotikafylte nanopartikler og uttesting av deres effekt mot resistente stafylokokker.

Forskerne i EU-prosjektet NAREB – (Nanotherapeutics for Antibiotic Resistant Emerging Bacterial pathogens, EU-kontrakt 604237), samles torsdag og fredag på Royal Garden i Trondheim for å oppsummere prosjektstatus etter et og et halvt års arbeid. Prosjektet skal gå ut januar 2018 og prosjektleder i SINTEF er Ruth Schmid. Vertsinstitusjonen er Institut Pasteur i Frankrike. Det er 15 partnere i prosjektet. Prosjektrammen er på 13 millioner euro.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.02.2014 - 31.01.2018