Til hovedinnhold
Norsk English

NAREB – Nanotherapeutics for Antibiotic Resistant Emerging Bacterial pathogens

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle og optimalisere nanoformuleringer av antibakterielle legemidler for å forbedre behandling av multi-resistent tuberkulose og stafylokokk infeksjoner i pasienter i Europa.

Økt antibiotika resistens i alle typer bakterier er et voksende problem i hele verden. Hyppigheten av antibiotika resistens i bakterier har økt parallelt med økt bruk av antibiotika.

Infeksjoner av multiresistente tuberkulosebakterier (multiresistent mycobacterium tuberculosis – MDR-TB) og methicillin-resistente stafylokokker (methicillin-resistent staphylococcus aureaus – MRSA) fører til alvorlige sykdommer som krever intensiv behandling med lange sykehusopphold. Beholdningen av tilgjengelige antibiotika for behandling av infeksjoner med resistente bakterier er veldig begrenset og inneholder molekyler som gir alvorlige bivirkninger og / eller er ubehagelig for pasienten, da de som oftest krever injeksjoner. Nye medikament eller i det minste nye formuleringer av kjente medikament som er mer effektive er derfor meget ettertraktet for å oppnå en raskere, mer effektiv og skånsom behandling. Nye leveringssystemer for både kjente og nye antibiotika åpner for innovative behandlingsmetoder for infeksjoner utløst av resistente bakterier, som ellers er vanskelig å behandle.

Hovedmålet med dette prosjektet er å foreslå nye nanoteknologiske løsninger for behandling av MDR TB og MRSA infeksjoner ved å utvikle, fremstille og optimalisere flere ulike nanoformuleringer av kjente og nye antibiotika. SINTEF bidrar i flere arbeidspakker, både med utviklingen av nye antibiotika-fylte nanopartikler, karakterisering av antibiotika innhold og frigivelse fra nanoformuleringene, in vitro effektstudier i celle-baserte analyser og i biofilm av MRSA, samt studier av fordeling (biodistribusjon) av nanoformuleringer og antibiotika i ulike organer og vev fra mus.

NAREB er et Europeisk prosjekt i sjuende rammeprogram og er finansiert gjennom Grant Agreement nummer 604237. Professor Brigitte Gicquel fra Institut Pasteur (Frankrike) er koordinator.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.02.2014 - 31.01.2018