Til hovedinnhold

Økt livskvalitet med GPS

I forskningsprosjektet Trygge Spor har et femtitalls personer med demens brukt GPS over en periode fra noen uker opp til ett år. Resultatene viser at lokaliseringsteknologien bidrar til økt trygghet, frihet og livskvalitet - både for demente og de pårørende.

Bruken av varslings- og lokaliserings-teknologi virker som det minst inngripende tiltaket som gir personen økt frihet, mobilitet og selvstendighet. Foto: Henning Tunsli/SINTEF

– Målet med prosjektet har vært å utvikle GPS-løsninger med tilhørende sensorer og støttesystemer, for å kunne spore personer med demens. At femti brukere nå kan dokumentere effekt og nytte over tid, er vesentlig. Stort sett handler jo oppslag om velferdsteknologi mer om "salgsfremstøt" eller "drømmeprosjekt" uten erfaringer fra det reelle liv.

Les mer om Trygge spor

Publisert tirsdag 30. april 2013