Til hovedinnhold

Tone Øderud

Seniorforsker

Tone Øderud

Seniorforsker

Tone Øderud
Telefon: 951 54 120
Avdeling: Helse
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1549203

Litteraturstudien er en delleveranse i SAMSPILL gjennomført av SINTEF. SAMSPILL er et RFF-prosjekt som har tatt i bruk lokaliseringsteknologi for personer med demens eller kognitiv svikt i kommunene Oslo, Drammen, Kristiansand og Skien. Tjenesten er så nært opp til ordinær drift som mulig i tett sam...

Forfattere Røhne Mette Øderud Tone Dale Øystein
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1510791

Bakgrunn og problemstilling: Personer med kognitiv svikt og orienteringsvansker kan ha nytte av lokaliseringsteknologi (GPS) for å kunne bevege seg trygt omkring på egen hånd. Denne artikkelen beskriver brukeres refleksjoner over det å være bærer av en GPS-enhet. Hvordan opplever de forholdet mellom...

År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1492836

The study explores how older adults with limited digital experience become users of tablet computers (iPad) with Internet access, and how the tablet computers become part of their daily life facilitating active aging and thriving. Volunteer adolescents were mobilised to teach and follow up the parti...

Forfattere Øderud Tone Østensen Elisabeth Gjevjon Edith Roth Moen Anne
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1466150

Skien kommune har pilotert GPS og ulike trygghetsteknologier, både for hjemmeboende og på institusjon, som en del av oppdraget i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Prosjektet tok utgangspunkt i etablert kunnskap knyttet til bruk av lokaliseringsteknologi og ulike trygghetsteknologier for hjemmeboen...

Forfattere Ausen Dag Øderud Tone Grut Lisbet Gottschal Espen Onsrud Kristin Skyer Tove Holst Sivertsen Heidi Heldal Anne Lene Omland May
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1403542

Purpose: To present an emerging innovative care model that supports participation and thriving by older adults in residential care, by introduction to new technology and mobilizing volunteer services. Design: Qualitative, exploratory study, introducing tablet computers to 15 older adults in two muni...

Forfattere Østensen Elisabeth Gjevjon Edith L Roth Øderud Tone Moen Anne
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon