Til hovedinnhold
Norsk English

Effektive sorteringslinjer for sild

Deltakere fra industri og utstyrsleverandører i pelagisk sektor møttes nylig for å få demonstrert en automatisk sorteringslinje som vil gi effektivisering, kvalitetssikring og bedre lønnsomhet. Prototypen er utviklet av SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med flere industripartnere og skal bedre gradering og sortering av pelagisk fisk både med hensyn til art og ytre egenskaper.

Den største utfordringen i fiskehåndtering er variasjoner i biomassen. Ved å bruke maskinsyn, lys og dataprosessering for gradering av fisken vil den automatiserte linja kunne sortere fisk med høyere fart og nøyaktighet enn vi klarer i dag. MMC AS ønsker å ha en prototyp installert hos bedriften neste høst og målet er at produktet skal være tilgjengelig for salg i 2013.

Automatiserte prosesser gir økt gevinst
De oppmøtte fikk se en demonstrasjon av prototypen som skal gi en kraftig bedring i vektsortering samtidig som man kan detektere kvalitetskriterier som farge, sår og ikke minst type fisk. I full drift vil maskinen kunne sortere 50-60 tonn makrell eller sild i timen.  Selv om volumet av håndtert fisk i timen er imponerende er det den økte nøyaktigheten i estimering av vekt som vil gi størst gevinst. Dersom man oppnår en økt utnyttelsesgrad i anlegget (maskineri, sortering og personell) på bare 2% vil dette tilsvare 80 millioner per år i økt forjeneste på kvoten. – Med en høyere nøyaktighet vil fisk sorteres i riktige kategorier og selges med riktig pris. I dag er det grovmaskede systemer for å sortere fisken og man sorterer inn høyt priset fisk i lavere prisklasser for å sikre seg. Derfor vil en slik sorteringslinje gi stor uttelling på bunnlinja, sier forskningsleder Stein Ove Østvik.  Med større nøyaktighet på vekt og størrelse kan man også finjustere annet utstyr med større presisjon, for eksempel kan filetmaskina justeres for å ta størrelser innenfor et mindre område og derved oppnår man større utbytte av fisken.

Maskinsyn og laser
Prototypen er basert på kamerateknologi og automatisk deteksjon. Ved å erstatte menneskets øye, hode og hånd med maskiner får vi bedre prosesser, men kan også gjøre ting som er umulig for mennesket å gjøre. Automatisk deteksjon av fisk slik som det ble demonstrert innebærer at fisken blir fotografert og analysert i løpet av milisekunder slik at den kan sorteres i riktig klasse. Det er ikke mange andre faggrupper som jobber med maskinsyn og automatisering mot fiskeindustrien, derfor drar vi lærdom fra maskinsynprosjekter som gjennomføres på andre områder.

Hva må skje i industrien?
Prototypen har programvare og funksjonalitet som er klare for testing i industrien relativt fort. Men for å sikre at dette blir et produkt som gir ønsket effekt er det viktig å gjennomføre utviklingen fremover i tett samarbeid med industrien. Både plassbegrensinger og robusthet er utfordringer som må løses før et endelig produkt kan lanseres. –Vi er glade for at næringen er interesserte i å se på mulighetene man har med ny teknologi og håper denne demonstrasjonen har vært en spire til videre samarbeid, forteller Stein Ove Østvik..

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2008 - 31.12.2012

Kontaktperson:

Harry Westavik

Finansieringskilder for prosjektet

• KMB fra Forskningsrådet med bedriftene MMC AS, Aventi Engineering AS og Fosnavåg Seafood AS
• "Individbasert sortering av pelagisk fisk" finansiert av FHF
• "Novel sensors and automation" finansiert av Forskningsrådet

Deltakere SFH

Ansattinfo mangler
Ansattinfo mangler
Ansattinfo mangler
Ansattinfo mangler
Ansattinfo mangler

Utforsk fagområdene