Til hovedinnhold
Norsk English

Gradering og sortering av fisk (laks, sild og makrell)

Den norske fiskeri-og havbruksnæringen står i dag overfor en utfordring i å konkurrere med land med lave arbeidskraftkostnader og dermed lave produksjonskostnader som for eksempel Chile og Polen. For å skape et økonomisk robust miljø, bør den norske fiskeindustrien fokusere på å optimalisere kostnadseffektivitet i produksjonen gjennom automatisering.

Kontaktperson

I dag blir norsk laks manuelt gradert i kvalitetsklasser for å sikre en ensartet og høy kvalitet. Pelagisk fisk blir automatisk vekt-gradert ved hjelp av mekanisk graderingssystemer og kvalitetsgradering gjøres ved manuell inspeksjon. Nøyaktigheten av både manuelle kvalitetsgradering og mekanisk vektgradering har potensial til å bli bedre. Helautomatisering av disse oppgavene vil føre til lavere produksjonskostnader og mer nøyaktig, objektiv og kostnadseffektiv gradering/sortering. Dette vil igjen gi en sterkere markedsposisjon for fiskeriindustrien.

I et bredt spekter av potensiell sensorteknologi, tilbyr datasyn den mest passende teknologien for bruk i automatisering av sortering og gradering av atlantisk laks og pelagisk fisk. Hovedmålet med prosjektet er å styrke kompetansen til å utvikle og optimalisere prosesser og teknologi for automatisert kvalitetssortering og sortering av hel oppdrettet atlantisk laks og pelagisk fisk (sild og makrell).

I samarbeid med APS Automasjon, Avanti Engineering, MMC-Tendos og FHL Pelagisk Forum, skal Sintef Fiskeri og havbruk nå følgende mål:

1: Etablere målbare gradering kriterier for hel atantisk laks og pelagisk fisk.
2: Utvikle konsepter for sensor- og målingssystemer for sortering og gradering.
3: Utvikle mekanisk designkonsept for fôring og presentasjon av fisken til graderingssystem.
4: Utvikle og bygge kompetanse med bakgrunn i resultatene som enkelt kan forvandles til industrielle løsninger.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2008 - 31.12.2012

Utforsk fagområdene