Til hovedinnhold
Norsk English

Rømming

I Norge har oppdrettsnæringa en felles null-visjon det gjelder rømming. For oppdretteren handler det om å holde fokus på valg og bruk av utstyr, kompetanse og samhandling for å redusere miljømessige og økonomiske konsekvenser ved rømminger. SINTEF har en bred portefølje av prosjekter for å øke kunnskap om rømmingsproblematikk og oppdrettslokaliteter, samt å utvikle utstyr og fartøy slik at vi unngår rømminger i framtida.