Til hovedinnhold
Norsk English

Kunnskap om oppdrettsnøter kan redusere rømming

Notlin i oppdrettsnøter er bygd opp av mange tynne filamenter som i drift svekkes av fysiske, kjemiske og biologiske belastninger. I prosjektet RobustNot er målet å øke forståelsen for hva som påvirker levetid og styrke til not og dermed stimulere til utvikling av mer robuste oppdrettsnøter.
Hull i not er den viktigste årsaken til rømming av oppdrettsfisk. Derfor skal produsenter av nøter og SINTEF samarbeide for å løse felles utfordringer i et nytt prosjekt med støtte fra Forskningsrådet.

RobustNot-prosjektet vil frambringe ny og viktig kunnskap om faktorer som påvirker levetid og styrke til not under produksjon av fisk. Levetiden til oppdrettsnøter er blant annet avhengig av fysiske, kjemiske og biologiske belastninger fra miljøet, materialet i notlinet og hvordan nota håndteres. Produsenter og brukere av oppdrettsnøter gjør seg erfaringer om hva som virker inn på styrken til nota, men det er lite av dette som er vitenskapelig studert og dokumentert. Med grunnlag i forskningsaktiviteter i prosjektet og industripartnernes erfaring og kunnskap, vil det utvikles nye testmetoder og testprosedyrer for vurdering og dokumentasjon av mekaniske egenskaper til notlin som er utsatt for forskjellige former for slitasje og svekkelser som oppstår under drift.

Det vil være et spesielt fokus på kontaktslitasje, slitasje ved vask av not og aldring som følge av kjemikaliebruk. Det legges vekt på å utvikle objektive måle- og testmetoder for notlin som hele bransjen står bak, slik at man kan etablere grunnlag for bransjestandarder og gi kunnskapsbaserte innspill til framtidige endringer av teknisk standard for flytende oppdrettsanlegg (NS9415).

Resultatene vil stimulere til innovasjon både ved at produsentene kan utvikle mer robuste og sikre nøter, samt gi råd om hvordan nøtene bør behandles, for eksempel i forbindelse med vask og avlusing. Mer robuste oppdrettsnøter vil ha større motstand mot slitasje og aldring. Følgelig vil styrke og andre viktige egenskaper forringes mindre i normal drift. Dette kan bidra til å redusere rømming av oppdrettsfisk og sikre en mer effektiv utnyttelse av ressurser.

Prosjektet vil føre til etablering av et bransjemiljø som har til hensikt å løse felles FoU-utfordringer for å fremme innovasjon i utvikling av nøter til havbruk. Prosjektet ledes av SINTEF Fiskeri og havbruk AS med SINTEF Materialer og kjemi som forskningspartner. Prosjektet har 6 likestilte industri-partnere: Egersund Net AS (prosjekteier), Mørenot Aquaculture AS, Selstad AS, Refa Group AS, Aqualine AS og Badinotti Slovakia s.r.o..

Prosjektet er et 3-årig Innovasjonsprosjekt i Næringslivet, finansiert av Forskningsrådets fellessatsing mellom programmene MAROFF og HAVBRUK og egeninnsats fra industrien.

Kontaktperson