Til hovedinnhold
Norsk English

Analyser

Marine miljøundersøkelser og konsekvensutredninger

Marine miljøundersøkelser og konsekvensutredninger

SINTEF Fiskeri og havbruk har et tverrfaglig team bestående av marinbiologer og fysiske oseanografer, som har lang erfaring i gjennomføring og rapportering av marine miljøundersøkelser og konsekvensutredninger i henhold til krav fra myndighetene.

Artsbestemmelse av rotatorier

Artsbestemmelse av rotatorier

I oppdrett av marine fiskearter benyttes ulike rotatoriearter av slekten Brachionus som levendefôr. De ulike artene har høy grad av morfologisk likhet. Siden artene har ulike dyrkingsbetingelser, ulik størrelse og ulik næringssammensetning er det...