Til hovedinnhold
Norsk English

Marine miljøundersøkelser og konsekvensutredninger

SINTEF Fiskeri og havbruk har et tverrfaglig team bestående av marinbiologer og fysiske oseanografer, som har lang erfaring i gjennomføring og rapportering av marine miljøundersøkelser og konsekvensutredninger i henhold til krav fra myndighetene.

Vanndirektivet med datterdirektiver (feks avløpsdirektivet, prioriterte stoffer) skal sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vassdrag, grunnvann og kystvann, og har som målsetning at god miljøtilstand skal ivaretas eller oppnås. Vi har kunder både i offentlig sektor og industri.