Til hovedinnhold
Norsk English

Artsbestemmelse av rotatorier

I oppdrett av marine fiskearter benyttes ulike rotatoriearter av slekten Brachionus som levendefôr. De ulike artene har høy grad av morfologisk likhet. Siden artene har ulike dyrkingsbetingelser, ulik størrelse og ulik næringssammensetning er det viktig å kjenne til hvilken art som brukes i klekkeriet.

Frem til i dag har identifiseringen ofte vært basert på morfologi (som f.eks form på "tagger" på lorica), som kan være misledende.

SINTEF Fiskeri og havbruk har videreutviklet en metode etter Vasileiadou et al. (2009), for å identifisere rotatorie-arter ved hjelp av DNA-analyser. Rotatorier blir identifisert ved å isolere DNA fra stamkulturer for deretter å bruke PCR med arts-spesifikke primere for genet COI. Ved å separere PCR-produktene med gel elektroforese, kan de ulike PCR-produktene gi svar på rotatorie-art og sammensetning i kultur.

Flere ulike arter av Brachionus holdes i stamkulturer hos SINTEF Fiskeri og havbruk:
B. sp. Cayman (også kalt: Brachionus ibericus Cayman)
B. sp. Austria, (også kalt: Brachionus plicatilis Austria)
B. sp. Nevada (også kalt: Brachionus plicatilis Nevada)
B. rotundiformis.
Disse artene er nå blitt DNA-identifisert og det er mulig å kjøpe rotatorier ved å
henvende seg til SINTEF Fiskeri og havbruk.

Prøver for DNA-identifisering av rotatorier kan sendes til SINTEF for artsbestemmelse. I tillegg til artene nevnt over kan også B. ibericus, B. sp. Manjavacas, B. plicatilis s.s.identifiseres.

Kontaktperson